of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5103
Sağım Tekniği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları
7-
Dersin Amacı
Öğrenciye sağım teknikleri, sağım prosesi, süt sağım sistemlerinin çalışma esaslarının öğretilmesi, süt sağım makinası ve tesislerinin tip ve kapasite seçimi, işletimi, tasarımı planlama ve fizibilite için bilgi altyapısının kazandırılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin hayvancılık işletmelerinde sağım sistemlerine ilişkin uygulamalarda teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Süt sağım tekniklerini bilir. Süt sağım makinası ve tesislerinin çalışma prensipleri, tipleri ve parçalarını tanır. Süt sağım makinası ve tesislerinin temel ayar ve bakımlarını yapar. Süt sağım makina ve tesislerinin periyodik testlerinde teknik görevleri alır. Süt sağımının yönetim ve planlamasını yapar.
Dersin İçeriği
Sağım, sağım zamanı ve şekli, sütün memeden indirilmesi, elle sağım, makinalı sağım, makinalı sağım yöntemleri, makinalı sağım kuralları, sağım makina/tesis tipleri ve parçaları, sağım makina/tesislerinin işletilmesi, süt sağım makina/tesislerinin periyodik kontrol ve testleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
13
4
52
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
10
Ödevler
1
2
2
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
10
Laboratuvar Çalışması
1
3
3
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
1
2
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
1
10
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
30
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
70
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmış görsel nitelikli sunular ve haftalık uygulama notları
Diğer Kaynaklar
Ayık,M., 1993.Hayvancılıkta Mekanizasyon. (II. Baskı). A.Ü.Z.F. yayın No: 1300, A. Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayınları, No: 375, Ankara Yıldız, Y., 1993. Hayvancılıkta Mekanizasyon. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayınları, No: 20, Adana. ISO 5707:2007: Milking machine installations -- Construction and performance. 2007.
Materyal
Dokümanlar
Teorik ders anlatımlarının yanısıra görsel materyaller ile desteklenmiş sunumlar
Ödevler
Örnek bir süt sığırcılığı işletmesi için sağım tesisi fizibilitesi
Sınavlar
Yazılı ve/veya sözlü sınavlar
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
4
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
3