of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5104
Hayvansal Üretimde Planlama Tekniği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları
7-
Dersin Amacı
Öğrenciye hayvansal üretimde ekonomik parametreleri göz önüne alarak teknik planlama ve fizibilite için bilgi altyapısının kazandırılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin hayvancılık işletmelerinin teknik ve ekonomik ölçütlere göre planlanmasında teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hayvancılık işletme tiplerini ve organizasyonlarını tanır. Hayvansal üretimin kapasite/mekân ve fonksiyon planlamalarını yapar. Standart planlama veri tabanlarına ulaşarak gerekli hesapları yapar. Üretim ve mekanizasyon yöntem ve tekniklerini bilir. Yöntemler arasında ekonomik ölçütleri dikkate alarak karşılaştırır ve seçim yapar.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin hayvansal üretim işletmelerinde kapasite planlaması ve işletme projeksiyonlarının yapılması, fonksiyon planlaması, işçilik gereksinimlerinin belirlenmesi konularında teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
4
48
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
2
10
Ödevler
2
2
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
6
6
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
30
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
70
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Görsel sunular ve haftalık uygulama notları.
Diğer Kaynaklar
Karagölge, C., 1985, Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Lisans Üstü Ders Notları, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum. Anonim, Standarddeckungsbeitraege und Rechenwerte zur Betriebssystematik für die Landwirtschaft, mehrere jahrgaenge Reissch, E. Und J. Zeddies, 1983. Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre, Band 2, Spezieller Teil: Grundlagen und Methoden der Entscheidung, Ökonomik der phlanzlichen und tierischen Produktion, 2. Auflage, Stuttgart. FAO, 1991, General Guidelines for the Analysis of Agricultural Production Projects, Rome. Erkuş,A., Rehber, E., 1998, Proje Hazırlama Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1496, Ankara. İnan,İ.H., 2000, Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği, Tekirdağ. Cinemre,H.A., 2001, Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:41, Samsun.
Materyal
Dokümanlar
Teorik ders anlatımlarının yanısıra görsel materyaller ile desteklenmiş sunumlar.
Ödevler
Örnek bir hayvancılık işletmesi planlama ve fizibilitesi.
Sınavlar
Yazılı ve/veya sözlü sınavlar
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
3
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
3