of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5105
Kompost Teknolojisi ve Mühendisliği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları
7-
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin tarımsal atık yönetiminde yaygın olarak kullanılan kompostlama tekniği konusunda temel bilgiler edinmelerini sağlamaktır. Farklı kompostlama sistemlerinin yapıları, işletilmesi, ekonomileri konusunda uzmanlaşmalarını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Bu ders sonunda öğrenciler kompost tesislerinin seçimi, planlanması, tasarımı, işletilmesi konularında beceri kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kompostlama tekniği konusunda temel kavramları anlamak 2) Kompostlama tekniğinin tarımsal atık yönetimi içindeki önemini kavramak 3) Kompostlama da kullanılabilecek materyaller hakkında bilgi sahibi olmak 4) Kompostlama prosesini etki eden etmenleri bilmek 5) Kompostlama sistemlerinin işletilmesi becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Kompostlama temel bilgileri, Kompostlama metotları, Kompostlama operasyonları, Kompostlama prosesi yönetimi ve arazi seçimi, kompost kullanımı, pazarlanması ve ekonomisi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
10
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öztürk M ve Bildik B. 2005. Hayvan çiftliklerinde kompost üretimi, Çevre ve Orman Bakanlığı.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Kompostlaştırma konusunda yapılmış makaleler, proje sonuç raporları ve tezler
Ödevler
Kompost mühendisliği ile ilgili problem çözümleri, dizayn hesaplamaları gibi ödevler verilir
Sınavlar
Yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
4
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
5