of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5106
Tarım Ürünlerinin Kurutulması ve Kurutucular
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Sevil Karaaslan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için kullanılan yöntemlerden biri olan kurutma kavramını öğretmektir. Ürünlerden alınacak nem miktarı saptanarak bu nemin uzaklaştırılması için gerekli hava miktarının saptanması, bu havanın kurutucu içinden geçirilmesi ile ürün neminin düşürülmesi aşamalarında gerekli hesaplamaları yapmak amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Tarım ürünlerinden alınacak su miktarını belirleyerek, kurutma için kurutucu hava miktarı, havayı ısıtmak için gerekli enerji miktarını hesaplamak, ürün tipi ve durumuna uygun kurutma yöntemi ve kurutucu tipini seçmek hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tarım ürünleri ile nem arasındaki ilişkileri bilir, Nemli havanın özelliklerini kavrar, Psikrometrik diyagramı kullanarak havanın özelliklerini saptar, Kurutma için gerekli hava ve ısı enerjisini belirler, Ürün hava akımı ilişkilerini bilir, Kurutma ve havalandırma sistemlerinde havanın karşılaştığı dirençleri biliır, Hava kanallarının sistem içine yerleştirilmesini yapar, Kurutulacak ürüne göre kurutuma yöntemini ve kurutucuyu seçer, Tahıl, sebze, meyve, ot gibi değişik ürünleri kurutulmasını yapar, Tarım ürünlerinin kurutulmasında kullanılan kurutucu tiplerini seçer.
Dersin İçeriği
Tarım ürünlerinde kurutmanın önemi, ürünlerde nemlilik ölçüsü, ürün denge nemi, bağıl denge nemi ve mutlak nem kavramları. Ürün neminin saptanma yöntemleri, nemli havanın özellikleri, hava akımının ürün yığını içinden geçirilmesi, tarım ürünlerinin hava akımına karşı gösterdiği direnç, kurutma yöntemleri ve kurutucu tipleri. Kurutma yöntemi ve kurutucu tipinin seçimi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
15
Ödevler
7
4
28
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
YAĞCIOĞLU, A., Tarım Ürünleri Kurutma Tekniği, EÜ.Ziraat Fakültesi Yayın No: 536. İZMİR, (1999). Ders sunusu.
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar
Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
2
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
2