of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5107
Toprak İşlemesiz Tarım Sistemi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Davut Akbolat
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Toprak işlemesiz tarımın tanımı, özellikleri, toprak ve çevre ile olan ilişkileri. Toprak sıkışması, üretim girdileri ve çıktıları açısından konunun tanıtımı yapılmaktadır. Kimyasal yabancı ot kontrolü ile birlikte sistemin yürütülmesinin gerekliliği irdelenecektir.
Dersin Hedefleri
Tohum yatağı hazırlığı sırasında toprağın işlenmeden tohumun toprağa yerleştirilerek de üretimin yapılabileceğini, bunun yöntemlerini ve araçlarını benimsetmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İnsan ve çevre sağlığını etkileyen faktörleri bilir, Toprak erozyonu oluşturan faktörleri bilir., Toprak sıkışması nedenleri ve sonuçlarını bilir ve önlemleri alır., Tohumun toprağa yerleştirilmesinde uygulanan teknikleri kavrar, Toprak işleme sistemlerinden, en uygun olanını seçer ve uygular, Toprak işlemesiz sistemin kimyasal yabancı ot kontrolü ile birlikte uygulandığını bilir., Doğal kaynakların korunmasının gereğini yapar, Toprağın bir üretim kaynağı olduğu bilinciyle hareket eder, Toprak organik maddesinin korunması açısından toprağın az işlenmesinin gerekliliğini bilir, Toprak işlemesiz sistemin doğa ile uyumlu, ekolojik dengeyi ön plana alan bir uygulama olduğunu çevresine aktarır.
Dersin İçeriği
Toprak işleme sistemleri alt gruplarının sınıflandırılması ve bunların ayrı ayrı tanımları. Toprak işlemesiz sistemler ile klasik yöntemlerin karşılaştırılması. Toprak işlemesiz sistemin toprağı, çevreyi ve doğayı korumaya olan etkileri. Toprak işlemesiz sistemde yabancı ot kontrol stratejileri. Kimyasal yabancı ot kontrolü ve toprak işlemesiz tarım sistemi. Toprak işlemesiz sistemin ekonomik yönden analizi. Toprak işlemesiz yöntemde kullanılan özel ekim makinesinin yapısal özellikleri ve çalışma şekli.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
4
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
7
15
Ödevler
7
3
21
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
179
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
PHILLIPS,E.R., PHILLIPS,H.S., No-Tillage Agriculture Principles and Practices, Van Nostrand Reinhold Company, ISBN: 0-442-27731-8. New York. (1984)
Diğer Kaynaklar
YOUNG (jr),H.M.., No- Tillage Farming, NO-Till Farmer, Inc., Brookfield, Wisconsin, (1982).
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar
Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
2
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
2