of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5108
İş ve Zaman Etüdü
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları
7-
Dersin Amacı
Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında iş ve zaman etüdünün teorik ve pratik esaslarını öğretmek.
Dersin Hedefleri
Tarımsal işletmeler ve tarıma dayalı sanayi tesislerinde iş ve zaman etüdü yapan, işgücü, makina ve verimlilik planlamalarını gerçekleştirme becerisini geliştirmek ve bilgi altyapısını oluşturmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
İş ve zaman etüdünün temel kavramları ve kullanım alanlarını bilir. Tarım işletmelerinde ve tarıma dayalı sanayide üretim zincirini mühendislik esaslarına göre inceleyerek iş ve zaman etüdü yapar. Tarım işletmelerinde ve tarıma dayalı sanayide iş akış organizasyonunu yapar. İş ve zaman etüdü verilerine göre yeni iş akışlarını planlar, yeni teknik ve teknolojik uygulamaları dikkate alarak organize eder. Tarım işletmelerinde ve tarıma dayalı sanayide iş ve zaman verilerini değerlendirir.
Dersin İçeriği
İş etüdü tanımı ve kapsamı, iş akış organizasyonu. Metot (yöntem) etüdü ile teknikleri, Zaman etüdü, İş etüdünde verimlilik, ergonomi, verimlilik önlemleri, İş akışı şemaları ve simgeleri, İş ölçümü ve teknikleri, iş hacmi, işçi ve ekipman hesaplama teknikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Görsel sunular ve haftalık uygulama notları
Diğer Kaynaklar
Meyers, F.E., Stewart, J.R., (2002), Motion and Time Study for Lean Manufacturing 3rd Edition, Prentice Hall.( Ders Kitabı) MPM-REFA, İş Etüdü ve Yöntem Bilgisi, (1988), Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları,Yayın No:544. Kanawaty, G., (1997), İş Etüdü, Uluslararası çalışma örgütü, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları,Yayın No:29. Niebel, B., Freivalds, A., (2002), Methods, Standards and Work Design, 11th edition, McGraw-Hill. Milli Prodüktivite Merkezi, 1991. İş Etüdü, MPM Yayınları No:29 ANKARA.
Materyal
Dokümanlar
Teorik ders anlatımlarının yanısıra görsel materyaller ile desteklenmiş sunumlar
Ödevler
Bir tarım işletmesi ya da tarıma dayalı sanayi kuruluşunda iş ve zaman etüdü çalışması.
Sınavlar
yazılı ve/veya sözlü sınavlar
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
3
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
2