of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5109
Bio-Proses Mühendisliğinin Temelleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Kamil EKİNCİ
Dersin Yardımcıları
7-
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gıda, kimya sanayi, atık su tesisleri, ve tarım vb sanayilerde kullanılan biyolojik işlemlerin temellerini öğretmek
Dersin Hedefleri
1) Öğrencilerin biyolojik işlemler ile ilgili araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesi ve yürütülmesinde esnasında karşılaşılabilecek problemleri çözme becerisi kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Biyolojik sistemler ile ilgili kavramları bilmek 2) Biyolojik sistemlerde mikroorganizmaları tanımak ve fonksiyonlarını anlamak 3) Biyolojik sistemlerin matematiksel modelleme temel ilkelerini anlamak ve farklı sistemler için denklikleri kullanabilme becerisi 4) Biyolojik reaksiyonların termodinamiğini ve kinetiğini anlayabilme ve farklı durumlar için kullanma becerisi 5) Kesikli, sürekli ve yarı kesikli prosesleri anlamak ve modelleyebilmek
Dersin İçeriği
Bu ders biyoreaksiyon mühendisliğinin temel ilkelerini anlatmak için hazırlanmış olup, mikroorganizmaların yapısı ve fonksiyonları Metabolik yollar ve mikrobiyal enerjetik, matematiksel modellemenin temel ilkeleri, biyolojik reaksiyonların stokiyometrisi, biyolojik reaksiyonların termodinamiği ve kinetiği, taşınım olayları ve biyoproseslerin modellenmesi konularını içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
10
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Türker,M., Biyoreaksiyon Mühendisliği Biyolojik Proseslerin Kinetiği ve Modellenmesi’, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Bioproses mühendisliği ile ilgili tezler ve yayınlar
Ödevler
Problem çözümlemeleri ve güncel araştırmalar ödev olarak verilir
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
5
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
5