of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5110
Biyolojik Sistemlerin Modellemesi ve Simülasyonu
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin kompostlama ve biyogaz teknolojisi alanında kullanılan proseslerin nasıl modellendiğini öğretmek ve yazılım programlarının gerçek sistemlere uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin Hedefleri
Bu dersin hedefi, öğrencilerin kompost ve biyogaz tesislerinde model ve simülasyon tekniklerini kullanarak araştırma-geliştirme, problem çözme yeteneğinin kazandırılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kompostlama ve Biogaz sistemleri ile ilgili kavramları tanımlayabilmek 2) Kompostlama ve Biogaz prosesini tanımlayan enerji, kütle ve momentum denklemelerini yazabilmek 3) Kompostlama prosesini reaktör ve windrow sistemleri için modelleyebilmek ve gerçek sistemlere uygulayabilmek 4) Biyogaz prosesini modelleyebilmek ve gerçek sistemlere uygulayabilmek 5) Gerçek sistemlerde karşılaşılan problemleri model kullanarak tespit edebilmek
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, kompostlama ve biyogaz prosesinin modellemesi ve simülasyonu için gerekli olan kinetik, kütle, enerji ve momentum denkliklerinin nasıl oluşturulacağı ve bu denkliklerinin yazılım ortamına nasıl aktarılacağı konusunda bilgi verilmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
[1] Haug, R.T., 1993. The Practical Handbook of Compost Engineering. Lewis Publishers, Boca Raton, FL. [2] Batstone, D.J., Keller, J., Angelidaki, I., Kalyuzhnyi, S., Pavlostathis, S., Rozzi, A., Sanders, W., Siegrist, H., and Vavilin, V. 2002. The IWA Anaerobic Digestion Model No1. Wat. Sci. Tech., 45(10), 63-73. [3] Yaldız, O. 2004 Biyogaz Teknolojisi. Akdeniz Üniversitesi Yayın no: 78. Akdeniz Üniversitesi Basımevi.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Dersle ilgili tez ve araştırmalar
Ödevler
 
Sınavlar
Yazılı ve sözlü sınavlar
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
3
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
3