of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5112
Karma Yem Üretim Mekanizasyonu
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenciye karma yem hazırlama proseslerinde yer alan yöntem ve makinaları, üretim tesis ve fabrikaların tanıtımı, çalışma esasları ve tasarımlarını öğretilmesi, karma yem fabrikası ve tesislerinin projelendirilmesi, teknik ve ekonomik fizibilitesi için bilgi altyapısının kazandırılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin karma yem üretiminde; planlama ve fizibilite yapma, makina seçimi ya da değişim kararı verme, enerji tüketimi ve üretimi arasında ilişki kurma konularında teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Karma yem üretim yöntemlerini ve makinaları tanır. Karma yem üretimi için makina seçimi ve yöntemine karar verir. Karma yem üretiminde kullanılan makina performanslarını belirler ve planlama yapar. Karma yem fabrikalarında enerji tüketimini izleyerek üretim ile ilişkisini ortaya koyar. Karma yem fabrikası yer seçimi ve fizibilitesini yapar.
Dersin İçeriği
Türkiye karma yem sanayi, karma yem, karma yem tipleri, karma yem üretim teknolojisi, üretim prosesleri ve teknikleri, karma yem üretim makinalarının seçimi, fabrika kurulumunda fizibilite, enerji tüketiminin izlenmesi ve yönetim sisteminin kurulması, karma yem fabrikalarında yönetimin sağlanması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Görsel sunular ve haftalık uygulama notları, ISO, ASABE, TSE vb. Standartlar, Veri ve Mühendislik Uygulamaları. Resmi yönetmelik, tebliğ ve talimatlar.
Diğer Kaynaklar
Ellhiney, R.R.Mc.1985 Feed Manufacturing Technology. American Feed Industry Association, Inc. USA Mustafa ERGÜL, 1994, Karma Yemler ve Karma Yem Teknolojisi Ders Kitabı, EÜ Zir. Fak. Yayınları No:384 Yılmaz YILDIZ, 1993, Karma Yem Mekanizasyonu Yardımcı Ders Kitabı, ÇÜ Ziraat Fakültesi Yayınları No:76
Materyal
Dokümanlar
Teorik ders anlatımları, görsel sunumlar
Ödevler
Örnek bir karma yem fabrikası fizibilitesi
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
5
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
3