of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5113
Tarımda Enerji Yönetimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenciye tarımda enerji kullanımı, tarımsal üretim ve yardımcı tesislerde enerji verimliliği, tasarrufu ve enerji yönetimi çalışmalarını öğretilmesi, ?ön enerji etüdü?, projeleme ve fizibilite için bilgi altyapısının kazandırılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi kuruluşları için enerji yönetimi ve verimlilik uygulamalarında gerekli teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayide kullanılan enerji kaynaklarını ve enerji tiplerini tanır. Bir tarım işletmesi ya da tarıma dayalı sanayide ön enerji etüdü için gerekli verileri toplar. Enerji yönetim sisteminin kurulması için gerekli altyapı çalışmalarının organizasyonunu ve planlamasını yapar. Enerji verimliliği ve tasarrufuna yönelik olarak enerji tüketimini izleyerek üretim ile ilişkisini ortaya koyar. Enerji verimliliği olanaklarını ve tasarruf potansiyelini belirler.
Dersin İçeriği
Enerji, ısı ve sıcaklık tanımları, SI birim sistemi, enerji kaynakları, enerjinin tarımda kullanılması, enerji yönetiminin esasları, enerji verimliliği çalışmaları, enerji etütleri ve fizibilite.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
35
35
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmış görsel nitelikli sunular ve haftalık uygulama notları
Diğer Kaynaklar
Yavuzcan, G. 1994 Enerji Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1324. Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi. Ankara, ISBN: 975-482-171-2 117 s. (Ders Kitabı) Stanhill, G. 1984 Energy and Agriculture. Springer-Verlag, Germany, ISBN: 3-540-13476-X 192 p. Sanayide Enerji Yönetimi Esasları Cilt I-II-III-IV. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi, Ocak 1997, (1. Revizyon Eylül 1999), Ankara.
Materyal
Dokümanlar
Teorik ders anlatımları, görsel sunumlar
Ödevler
Örnek bir tarım işletmesi veya tarıma dayalı sanayi kuruluşunda ön enerji etüdü çalışması
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
1
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
1