of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5114
Bilgisayar Destekli Tasarım
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-DenizYILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Teknik resim çizimlerinin, katı model tasarımlarının ve projelerin bilgisayar ortamında hazırlanması için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması
Dersin Hedefleri
Tasarımlarını bilgisayar ortamında gerçekleştiren adayların yetiştirilmesi Bilgisayar ortamında analiz yapabilen adayların yetiştirilmesi Bilgisayar ortamında proje hazırlayabilen adayların yetiştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bilgisayar ortamında teknik resim çizimleri yapabilir Bilgisayar ortamında katı modelleme yapabilir Bilgisayar ortamında tasarım yapabilir SolidWorks programını kullanabilir Tasarımlara animasyon ve görsel efektler ekleyebilir
Dersin İçeriği
SolidWorks programına giriş, temel çizim teknikleri, temel çizim komutları, üç boyutlu çizim ve katı modelleme, proje oluşturma
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
5
75
Ödev
1
10
Ödevler
2
8
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
3
6
18
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
4
6
24
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
175
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
SolidWroks ders notları, örnek proje, çizim ve modeller
Diğer Kaynaklar
SolidWorks 2006. Ali Naci Bıçakçı, Mustafa Erkmen, Pusula Yayıncılık ve İletişim LTD İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
Örnek proje, çizim ve katı modeller
Ödevler
Tarım makinaları ile ilgili bazı ekipmanlar ödev olarak çizdirilir
Sınavlar
Bir proje çizimi ile tüm SolidWorks komutlarını kullanım seviyesi test edilir
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
4
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
5