of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5115
Kompost Tesislerinin Tasarımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarımsal atıkların kompostlaşlaştırıldığı tesislerin tasarımı için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması
Dersin Hedefleri
Kompost tesislerini planlayabilen ve projelendirebilen adayların yetiştirilmesi Kompost tesisle optimize edebilen adayların yetiştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kompostlaştırma prosesini tanır ve yönetebilir Tarımsal atıkların kompostlaştırıldığı bir tesisin işletme parametrelerini belirleyebilir Tarımsal atıklardan kompost üreten bir tesisi tasarlayıp projelendirebilir Bir kompost tesisinde prosesin optimizasyonunu gerçekleştirir Kompostlaştırılacak atıkları belirleyip uygun karışımları oluşturabilir
Dersin İçeriği
Kompostlaştırma prosesi, proses üzerinde etkili faktörler, kompostlaştırma tesisi tipleri, kompost tesislerinin üniteleri, kompost tesislerinde iş akışı ve tasarım parametreleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
5
75
Ödev
1
10
Ödevler
2
8
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
3
6
18
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
4
6
24
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
175
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kompost tesisleri tasarımı ders notları ve Powerpoint sunuları
Diğer Kaynaklar
[1] KOCASOY, G. 1994. Arıtma çamuru ve katı atık ve kompost örneklerinin analiz yöntemleri. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 109 ss. [2] RYNK, R., KAMP, M., WILSON, G.B., SINGLEY, M.E., RICHARD, T.L., KOLEGE, J.J., GOUNIN, F.R., LALIBERTY, L.J., KAY, D., MURPY, D.W., HOITINH, A.J. and BRINTON, W.F. 1992. On- farm composting handbook. Northeast Regional Agricultural Engineering Service, Ithaca, 186 pp. [3] HAUG, R.T. 1993. The practical handbook of compost engineering. Lewis Publishers, Florida, 699 pp. [4] FILINTOF, 1976. Management of solid wastes in developing countries. World Health Organization, New Delhi, South-,East Asia series noı.1. [5] EPSTEIN, E. 1997. The science of composting .Technomic Publishing Company, Switzerland, 483 ss. [6] KÜLCÜ,R. 2002. Bazı tarımsal atıkların kompostlaştırılmasında optimum çevresel şartların belirlenmesi, Antalya. [7] KÜLCÜ, R. 2007. Tarımsal atıkların kompostlaştırılmasında kullanılabilecek alternatif sistemlerin işlem başarısı ve uygulama alanlarının belirlenmesi, Antalya
Materyal
Dokümanlar
Kompostlaştırma konusunda yapılmış makaleler, proje sonuç raporları ve tezler
Ödevler
Örnek tesis tasarımları ödev olarak yaptırılır
Sınavlar
Bir kompost tesisi tüm elemanlarıyla projelendirilir
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
3
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
3