of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5116
Güneş Enerjisi Sistemlerinin Tasarımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Güneş enerjisinden ısıl enerji veya elektrik enerjisi olarak yararlanmak amacıyla kurulacak sistemlerin tasarlanması için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Hedefleri
Güneş enerjisi sistemlerini planlayabilen ve projelendirebilen adayların yetiştirilmesi Güneş enerjisi sitemlerini optimize edebilen adayların yetiştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemlerini tasarlayabilir Güneş enerjisiyle hava ısıtma sistemlerini tasarlayabilir Güneş enerjisiyle elektrik üreten sistemleri tasarlayabilir Güneş enerjisi konusunda dünyadaki son gelişmeleri öğrenerek uygulamaya aktarılmasını sağlayabilir
Dersin İçeriği
Ders kapsamında güneş enerjisi, güneş enerjisinden yararlanma sistemleri, güneş enerjisinden ısı ve elektrik üretimi ve güneş enerjisi sistemlerinin modellenmesi konuları anlatılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
5
75
Ödev
1
20
Ödevler
2
8
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
3
6
18
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
4
6
24
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
175
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Güneş enerjisi ders notları, ilgili makaleler, tezler ve Powerpoint sunuları
Diğer Kaynaklar
[1] ÖZTÜRK, H,H. 2008. Güneş enerjisi ve uygulamaları Birsen yayınları İstanbul. [2] ATAGÜNDÜZ, G. 1989. Güneş enerjisi temelleri ve uygulamaları İzmir. [3] TIRIS, M., TIRIS, Ç., ERDALLI, Y. 1997 Güneş enerjili su ısıtma sistemleri, Kocaeli. [4] ERTEKİN, C., KULCU, R., EVRENDİLEK, F. 2008 .“Techno-Economic Analysis of Solar Water Heating Systems in Turkey”. Sensors, 8, 1252-1277. [5] ERTEKİN, C., EVRENDİLEK, F. ,KULCU, R. 2008 .“Modeling Spatio-Temporal Dynamics of Optimum Tilt Angles for Solar Collectors in Turkey”. Sensors 2008, 8,2913-2931. [6] ACAROĞLU, M. 2007. Alternatif Enerji Kaynakları. Nobel yayınları.
Materyal
Dokümanlar
Güneş enerjisi konusunda yapılmış makaleler, proje sonuç raporları ve tezler
Ödevler
Örnek tesis tasarımları ödev olarak yaptırılır
Sınavlar
Güneş enerjisi ile ilgili temel hesaplamalar ve uygulama bilgilerinden sınav yapılır
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
3
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
3