of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5117
Biyogaz Tesislerinin Tasarımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Recep KÜLCÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Biyogaz tesislerinin tasarımı için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Hedefleri
Biyogaz tesislerini tasarlayabilen, projelendirebilen adayların yetiştirilmesi Biyogaz tesislerini optimize edebilen adayların yetiştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Biyogaz tesislerinin ünitelerini tanır Biyogaz tesislerini projelendirir Biyogaz tesislerinde prosesin optimizasyonunu gerçekleştirir Biyogaz tesislerinde madde akışını yönetir Biyogaz tesislerinde çevre kontrolünü sağlar
Dersin İçeriği
Biyogaz tesislerinin yapısı, biyogaz tesislerinin üniteleri, biyogaz tesislerinin tasarım parametreleri, biyogaz tesislerinin işletme parametreleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
5
75
Ödev
1
10
Ödevler
2
8
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
3
6
18
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
4
6
24
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
175
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Biyogaz teknolojisi ders notları, ilgili makaleler, tezler ve Powerpoint sunuları
Diğer Kaynaklar
[1] Yaldız, O. 2004 Biyogaz Teknolojisi. Akdeniz Üniversitesi Yayın no: 78. Akdeniz Üniversitesi Basımevi. [2] Öztürk, H.,H. 2008. Yenilenebilir enerji kaynakları, Teknik yayınevi Anakara. [3] Acaroğlu, M. 2007. Alternatif enerji kaynakları, Nobel yayın dağıtım.
Materyal
Dokümanlar
Biyogaz teknolojisi konusunda yapılmış makaleler, proje sonuç raporları ve tezler
Ödevler
Örnek tesis tasarımları ödev olarak yaptırılır
Sınavlar
Biyogaz tesisleri ile ilgili temel hesaplamalar ve uygulama bilgilerinden sınav yapılır
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
3
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
3