of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5118
Tarımda Otomasyon ve Elektrifikasyon Uygulamaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenciye tarımda otomasyon ve elektrifikasyon uygulamalarının tasarımı, kullanımı ve çalışma esaslarını öğretmek, planlama ve fizibilite için bilgi altyapısının kazandırılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin tarım işletmelerinde otomasyon uygulamaları ve çözümleri için teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tarımsal işletmelerdeki otomasyon uygulamalarını bilir. Tarımsal faaliyetlerde otomasyon kararı verir. İşleme uygun otomasyon tekniğini belirler ve uygulama için planlama yapar. Otomasyon uygulamasının ekonomik analizini yaparak sistemleri karşılaştırır ve uygun olanını seçer. Tarımsal üretim işlemlerinde otomasyon uygulama olanaklarını belirler.
Dersin İçeriği
Enerji kaynakları, Tarımda elektrik kullanımı, elektrik motoru seçimi, aydınlatma, havalandırma, ısıtma ve soğutma teknikleri, tarımda otomatik kontrol sistemleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmış görsel nitelikli sunular ve haftalık uygulama notları
Diğer Kaynaklar
Bern, C.J., and Olson, D.I., 2002. Electricity for Agricultural Applications. Iowa State Press, Iowa. Yavuzcan, G., Tarımda Elektrifikasyon. Ankara Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Böl. Ders Notları, Ankara. Yağcıoğlu, A. 1996. Tarımsal Elektrifikasyon. EÜZF yayınları No: 488. Bornova. Yavuzcan, G., 1994. Tarımsal Elektrifikasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Yayınları No:1342. Ankara. Control applications and ergonomics in agriculture (CAEA' 98): a proceedings volume from the IFAC workshop, Athens, Greece, 14-17 June 1998/ ed. by N. Sigrimis, P. Groumpos. Oxford: International Federation of Automatic Control, 1999.
Materyal
Dokümanlar
Teorik ders anlatımlarının yanısıra görsel materyaller ile desteklenmiş sunumlar
Ödevler
Örnek bir tarımsal otomasyon sisteminin seçimi ve tasarımı
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
1
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
3