of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5123
Toprak Sıkışması
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Davut Akbolat
Dersin Yardımcıları
7-Önder Uysal
Dersin Amacı
Toprakta sıkışmaya neden olan faktörleri tanıtmak, toprak sıkışmasının saptanması, toprak sıkışıklığını önleme yollarını öğretmek.
Dersin Hedefleri
Toprakta sıkışmaya neden olan faktörleri bilen, toprak sıkışmasının saptayan, toprak sıkışıklığını önleme yollarını kavramış mezunlar yetiştirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Toprak fiziksel özelliklerini bilir, Toprak fiziksel özelliklerini saptar, Toprak mekanik özelliklerini bilir, Toprak sıkışmasına yol açan faktörleri tanır Toprak sıkışmasına yol açan faktörlere karşı önlem alır, Toprak sıkışmasını saptamayı bilir, Toprakta sıkışmaya neden olacak uygulamalardan kaçınır,
Dersin İçeriği
Dünya tarımında toprak sıkışması sorunu, Toprak sıkışmasının mekaniği, Toprağın sıkıştırılabilirliği ve sıkışmaya olan eğilimi, Araç yükü altında toprak sıkışmasının tahmini, Toprak mikro yapısı üzerine sıkışmanın etkisi, Toprak sıkışmasına olan ilişkisi nedeniyle hacim ağırlığının kullanımı ve saptanması, Toprak hidrolik iletkenliğine sıkışmanın etkisi, Sıkışmanın toprağın havalanma özelliğine etkisi, Toprak direnç parametrelerine sıkışmanın etkisi, Sıkışmanın toprak biyolojik çevresine ve süreçlerine etkisi, Toprak sıkışıklığına bitki tepkisinin mekanizması, toprak sıkışıklığını saptama yöntemleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
5
80
Kısa Sınav
3
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
15
Ödevler
7
3
21
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
7
7
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
183
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Soane B.D. and C. van Ouwerkerk (Eds.), 1994. Soil Compaction in Crop Production, Elsevier Science, pp 684. ISBN-10: 0444882863, ISBN-13: 978-0444882868.
Barnes,K.K.,W.M.Carleton, H.M.Taylor, R.I.Throckmorton, G.E.Vanden Berg, 1971. Compaction of Agricultural Soils. ASAE.
Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, ders sunusunun önerilmesi. Reference book and presantation will recommend begininig of the period.
Diğer Kaynaklar
Soane B.D. and C. van Ouwerkerk (Eds.), 1994. Soil Compaction in Crop Production, Elsevier Science, pp 684. ISBN-10: 0444882863, ISBN-13: 978-0444882868.
Barnes,K.K.,W.M.Carleton, H.M.Taylor, R.I.Throckmorton, G.E.Vanden Berg, 1971. Compaction of Agricultural Soils. ASAE.
Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, ders sunusunun önerilmesi. Reference book and presantation will recommend begininig of the period.
Materyal
Dokümanlar
Soane B.D. and C. van Ouwerkerk (Eds.), 1994. Soil Compaction in Crop Production, Elsevier Science, pp 684. ISBN-10: 0444882863, ISBN-13: 978-0444882868.
Barnes,K.K.,W.M.Carleton, H.M.Taylor, R.I.Throckmorton, G.E.Vanden Berg, 1971. Compaction of Agricultural Soils. ASAE.
Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, ders sunusunun önerilmesi. Reference book and presantation will recommend begininig of the period.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar
Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
3
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
2