of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM9505
Güneş Enerjili Kurutma Tekniği ve Matematiksel Modelleme
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Sevil KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için kullanılan yöntemlerden biri olan güneş enerjisi ile kurutma kavramını ve kurutma üzerine matematiksel modelleme çalışmalarını öğretmektir.
Dersin Hedefleri
Tarımsal ürünlerin güneş enerjisi ile kurutulması sonucu üründe oluşacak değişimleri belirlemek. Tarımsal ürünlerin güneş enerjisi ile kurutma tekniğine uygun olup olmadığını ve üründe oluşacak değişimleri belirlemek güneş enerjili kurutma sistemlerinin tasarımını ve kurutma çalışmalarının matematiksel modellemesini yapmak hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Güneş geometrisini ve güneş açılarını tanımlar ve matematiksel ilişkilerini yazar. Güneş enerjisinin yararlarını açıklar. Düzleme gelen güneş enerjisini hesaplar. Eğimli yüzeye gelen güneş enerjisini hesaplar Yararlı güneş enerjisini hesaplar. Güneş fırını tasarımını yapar ve güneş ışınımını hesaplar Güneş fırınında kurutma sürecini modeller ve hesaplar
Dersin İçeriği
Güneş enerjisi, geometrisi, ışınımı ve kolektörleri, kurutmanın tanımı, faktörleri ve modelleri, güneşle kurutma sistemleri, aktif ve pasif sistemleri, sera tipi güneş fırınlarını, kolektörlü ve kondenzasyonlu güneş fırınlarını, güneş fırını tasarımını, ısı ihtiyacını, ışınım ve kolektör hesabını, fırın kapasitesini, iklim koşulları ve uygulamalarını, matematiksel modelleme çalışmalarını kapsar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
15
Ödevler
7
4
28
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Güneş enerjisi ve uygulamaları, Doç.Dr. H.Hüseyin Öztürk.2008.
Diğer Kaynaklar
Güneş enerjisi uygulamaları. Doç.Dr.Doğan İbrahim. 2006.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar
Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
3
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
4