of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM9506
Mikrodalga Kurutma Tekniği ve Uygulamaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Sevil KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için kullanılan yöntemlerden biri olan mikrodalga teknolojisi ile kurutma kavramını öğretmektir.
Dersin Hedefleri
Tarımsal ürünlerin mikrodalga ile kurutulması sonucu üründe oluşacak değişimleri belirlemek. Kurutma sırasında oluşacak enerji tüketim değerlerini belirleyip diğer kurutma sistemleriyle karşılaştırmak. Tarımsal ürünlerin mikrodalga kurutma tekniğine uygun olup olmadığını belirlemek ve aynı zamanda diğer kurutma yöntemleriyle destekli mikrodalga kurutma yöntemi kullanılmasıyla üründe oluşacak değişimleri belirlemek hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Mikrodalga ile kurutma yöntemi kullanılarak kurutma işlemini gerçekleştirmek. Tarımsal ürünlerinin mikrodalga ile kurutma yöntemiyle kurutulmasıyla ilgili derinliğine bilgi sahibi olur. Aynı zamanda endüstriyel kullanımlar için mikrodalga kurutma yönteminin önemini kavrar.
Dersin İçeriği
Mikrodalga kurutma tekniğinin temelleri, mikrodalga kurutmada ileri teknikler, mikrodalga kurutmanın avantajları, mikrodalga kurutma sistemlerinin yapısı, mikrodalga kurutma tekniğinin endüstriyel uygulamaları, mikrodalga destekli kurutma sistemleri, başarılı mikrodalga kurutma uygulaması için temel kriterler, mikrodalga kurutma sistemlerinin ekonomisi ve çeşitli gıdaların (meyve sebze v.b) mikrodalga ile kurutulmasına ilişkin güncel bilgi ve yöntemleri kapsar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
15
Ödevler
7
4
28
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Drying Technology in Agriculture and Food Sciences- Arun S. Mujumdar Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi -Prof.Dr. Bekir Cemeroğlu Tarım Ürünleri Kurutma Tekniği- Prof.Dr. A.Yağcıoğlu. E.U. Ziraat Fakültesi yayın No: 536, İZMİR(1999).
Diğer Kaynaklar
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi -Prof.Dr. Bekir Cemeroğlu
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
3
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
4