of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT1110
Bitki Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bunların Bitki Biyoteknolojisinde Kullanım Alanları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitki büyümeyi düzenleyici maddelerin çeşitleri, etki mekanizmaları, biyosentezleri ve bitki biyoteknolojisinde kullanım olanaklarını öğretmek
Dersin Hedefleri
Büyümeyi düzenleyicilerin tarihsel gelişimini bilir
Hormon ve büyümeyi düzenleyici arasındaki farkı bilir
Bitki büyüme düzenleyicilerin bitkisel biyoteknolojide kullanım alanlarnı bilir.
Büyüme düzenleyicilerin sınıflandırmasını ve biyosentezlerini bilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Büyüme düzenleyicileri öğrenir.
Büyümeyi düzenleyicilerin sınıflandırması ve biyosentezlerini öğrenir.
Bitki biyoteknolojisinde büyümeyi düzenleyicilerin kullanım lanlarını öğrenir.
Dersin İçeriği
Hormon ve büyümeyi düzenleyici madde tanımı, tarihsel gelişimi, çeşitleri, metabolizması, taşınması, bitkilerde genel fizyolojik rolleri, etki şekli, bitkisel biyoteknolojide kullanım alanları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
2
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
4
2
8
Ödev
1
10
Ödevler
1
3
3
Devam
0
0
Sunum
4
2
8
Uygulama
0
0
Proje
1
2
2
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
4
3
12
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Plant Hormones: Biosynthesis, Signal Transduction, Action. Peter J. Davies, 2010. CRC press.
Diğer Kaynaklar
Plant Physiology, Lincoln Taiz and Eduardo Zieger, 2002.
Materyal
Dokümanlar
Ders notu, powerpoint sunumları
Ödevler
Oksinlerin bitkisel büyoteknolojide kullanımı
Sınavlar
Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
Seminer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular