of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT1111
Bilimsel Araştırma Sonuçlarının Yayına Hazırlanması
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma sonuçlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarının grafik, şekil ya da tablolar halinde düzenlenmesi, yayına hazırlanmasında dikkate alınan faktörler, yayın yazımının gerçekleştirilmesi konularında bilgi vermek amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
Bilimsel bir çalışmanın yayın aşamasına dönüştürülmesindeki bütün aşamaları bilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bilimsel araştırma sonuçlarının yayın hazırlanmasını öğrenir.
Dersin İçeriği
Araştırma sonuçlarının sunum ya da makaleye dönüştürülmesindeki aşamalar öğretilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
4
2
8
Ödev
1
10
Ödevler
1
2
2
Devam
0
0
Sunum
4
2
8
Uygulama
0
0
Proje
1
2
2
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
10
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Aydın, İ. 2016. Akademik Etik. Pegem yayınevi
Durmuş, E. 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık; Ankara, ISBN: 978-9944-474-75-7.
Gürbüz, F., Başpınar, E., Kocabaş, Z. 1995. Araştırma ve Deneme Metodları Uygulama Klavuzu. II. Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No. 231.
Kesici, T., Kocabaş, Z. 1998. Biyoistatistik. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları. Yayın No. 79. Ankara
Diğer Kaynaklar
Seyidoğlu, H. 2003. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul, ISBN: 975-7516-09-0.
Sönmez, F.K., Öztürk, A., Apaydın, H. 2003. Bilgisayar Uygulamaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No. 1533.
Materyal
Dokümanlar
Ders notları
Ödevler
Makale yazımı
Sınavlar
! ara sınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular