of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5101
Bitkisel Üretimde İn Vitro Teknikler ve Kullanım Olanakları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Nilgün Göktürk BAYDAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı In vitro teknikler ile ilgili temel bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğreterek, bitkisel üretiminde bu tekniklerin etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmektir.
Dersin Hedefleri
1) In vitro teknikleri iyi öğretmek 2) In vitro tekniklerin tarımsal üretimde kullanımlarını sağlamak 3) Islah çalışmalarında in vitro tekniklerden yararlanılmasını sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) In vitro (doku kültürü) tekniklerin tanımını, kapsamını, yıllar içindeki gelişimini ve bugünkü durumunu öğrenir. 2) In vitro tekniklerin tarımsal faaliyetler içinde hangi amaçlara yönelik olarak kullanıldığını pratiğe aktarılmış örnekleri ile birlikte öğrenir. 3) In vitro teknikleri uygulamaları ile birlikte öğrenir. 4)Bitkisel yetiştiricilikte karşılaşılan ve geleneksel tarım teknikleri ile çözülemeyen sorunların çözümünde in vitro tekniklerin etkin bir biçimde kullanılmasını öğrenir. 5) In vitro teknikleri tarımsal üretimde ve ıslah çalışmalarında etkin bir biçimde nasıl kullanıldığını öğrenir.
Dersin İçeriği
In vitro tekniklerin (doku kültürü ) tanımı, tarihçesi, doku kültürü teknikleri, kullanım alanları ve uygulamaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
10
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
3
5
15
Uygulama
0
0
Proje
4
5
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
4
6
24
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
)1)Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2002. Bitki Biyoteknolojisi I- Doku Kültürü ve uygulamaları. SÜ Vakfı yayınları.
Diğer Kaynaklar
2)R. L. M. Pierik, 1998. In Vitro culture of higher plants. Kluwer Academic Publishers Dordrecht.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders notlarının ve pp sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilere ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular