of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5102
Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörleri ve Faktörlere Dayanıklı Bitki Üretimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Nilgün Göktürk Baydar
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Biyotik ve abiyotik stres faktörleri ile bunlara dayanıklı bitki üretiminde kullanılan teknikleri öğretmek
Dersin Hedefleri
Biyotik ve abiyotik stres faktörlerini öğretmek, stres faktörlerinin bitkiler üzerindeki etkilerini öğretmek, stres faktörlerine karşı dayanıklı bitki elde etmede kullanılan stratejileri öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenciler: 1) Biyotik ve abiyotik stres faktörlerini öğrenir. 2) Bu stres faktörlerinin bitki yetiştiriciliğindeki önemini ve etkilerini öğrenir. 3) Stres faktörlerine dayanıklı bitki elde etmede kullanılan stratejileri ve etki mekanizmalarını öğrenir 4) Stres faktörlerine dayanıklı bitki elde etme yöntemlerini öğrenir. 5) Bu alandaki problemleri nasıl çözeceğini öğrenir.
Dersin İçeriği
Stresin tanımı, özellikleri, biyotik ve abiyotik stres faktörleri, bitkiler üzerindeki etkileri, bunlara karşı dayanıklı bitki elde etme stratejileri, etki mekanizmaları ve bu amaçla kullanılan yöntemler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
10
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
3
5
15
Uygulama
0
0
Proje
4
5
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
4
6
24
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M., 2002. Bitki Biyoteknolojisi II- Genetik Mühendisliği ve uygulamaları. SÜ Vakfı yayınları.
Diğer Kaynaklar
Orcutt, D.M. and Nilsen, E.T. 2000. Physiology of plants under stress. John Wiley and Sons, Inc., Canada.684 p.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilere ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular