of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5103
Bitkilerde Biyolojik,Sitolojik ve Histolojik Araştırma Yöntemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitkilerde kullanılan biyolojik, sitolojik ve histolojik araştırma metotlarını öğretmek
Dersin Hedefleri
1) Bitkiler uygulanacak biyolojik, sitolojik ve histolojik araştırma metodlarını öğretmek 2) Bunların tarımsal faaliyetlerde nasıl kullanılacağını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenciler: 1)Tozlanma ve döllenme biyolojisi, polen canlılık ve çimlenme testleri, polen sayısını belirleme ve polen morfolojisini öğrenir. 2) Bitki hücre ve kromozomlarını, mitotik ve mayotik gözlemleri, kromozom sayımlarını, fiksasyon ve boyama tekniklerini öğrenir. 3) Poliploidy ve poliploidinin nasıl elde edileceğini öğrenir. 4) Bitkinin değişik kısımlarından örnek almayı ve parafin yöntemi ile kesitlerin incelenmesini öğrenir. 5)Hücre canlılığını, hücre sayısının belirlenmesini ve bu amaçla kullanılan boyama tekniklerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Tozlanma, döllenme, polen canlılık ve çimlenme testleri, polen sayısının belirlenmesi, polen morfolojisi, kromozom sayımı, fiksasyon ve boyama teknikleri, poliploidy , parafin yöntemi, hücre canlılığı ve sayısını belirleme.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
10
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
3
5
15
Uygulama
0
0
Proje
4
5
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
4
6
24
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ş. Elçi, 1982. Sitogenetikte Gözlemler ve Araştırma Yöntemleri. Fırat Üniveristesi fen-Edebiyat Fakültesi yayınları, Biyoloji:3, Elazığ.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders notlarının ve pp sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilere ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular