of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5104
Akademik Yazım ve Sunum Prensipleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Akademik yazım ve sunumun temel prensiblerini öğretmek
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Akademik yazım ve sunum kurallarını bilir 2) Yazım planlaması, taslak (tez, makale ve sunum taslağı) hazırlamasını ve literatür taramasını bilir 3) Tez ve araştırma gerekçesi yazımını bilir 4) Tez yazımını bilir 5) Makale yazımını bilir 6) Poster hazırlamasını bilir 7) Sunum yapmasını bilir 8) Data organizasyonu, tablo ve şekil hazırlama konularını bilir 9) Bilimsel dergilerde yayın yapmasının bilir 10) Bilimsel yayınların kiritik ve eleştirisel okunma konuları ile gözden geçirme ve yeniden yazım tavsiye konularını bilir 11) Bilimsel yazımda etik ve hukuki konuları bilir
Dersin İçeriği
Akademik yazım ve sunum temel prensipleri, Yazım planlaması, taslak (tez, makale ve sunum taslağı) hazırlamasını ve literatür taraması, Tez ve araştırma gerekçesi yazımı, Tez yazımı, (Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Materyal ve Methot, Sonuç ve Tartışma, Literatür kısımlarının yazım prensip ve kurallarını öğrenir), Makale Yazımı, Poster hazırlaması, Sunum hazırlanması, Data organizasyonu, tablo ve figür hazırlama, Bilimsel dergilerde yayın yapılması, Bilimsel yayınların kritik ve eleştirisel okunma konuları ile gözden geçirme ve yeniden yazım tavsiye konuları, Bilimsel yazımda etik ve hukuki konular
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
15
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Davis M. 2005. Scientific Papers and Presentations. ELSEVIER, Academic Press, California USA Ders notları and power point sunumları
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular