of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5105
Bitki Biyoteknolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Biyoteknoloji metodlarının öğretilmesi ve bitki Islahına uygulanışı
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Biyoteknoloji metodlarının tanımını ve kapsamını bilir Biyoteknoloji metodlarının konvensiyonel ıslaha entegre edilebilme yollarını bilir Doku kültürü metodlarını ve uygulama alanlarını bilir Rekombinanat DNA teknolojilerini, Gen trasnfer metodlarını ve uygulama alanlarını bilir Biotik strese dayanım ıslahı, Abiyotik strese dayanım ıslahı, Genetiği değiştirilmiş bakteri ve mayaların endüstride kullanımı, Biyoteknoloji ve ilac üretimi, Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve etik konularını bilir
Dersin İçeriği
Biyoteknoloji tanımı ve kapsamı, tarihçesi ve gelişimi, Biyoteknoloji metodlarının konvensiyonel ıslaha entegre edilebilme yolları, Doku kültürü metodlarını ve uygulamalarıı (Hücre yeterliliği teorisi, Protoplast izolasyonu, Rejenerasyon, Organogenesis, Somatik embiriyogenez, Anter kültürü ve haploidizasyon, Mikro çogaltım teknikleri ve virusten ari bitki üretimi, Mutagenler ve mutasyon ıslahı, Kromozom katlamaları ve poliploidi ıslahı, somaklonal varyasyon), Rekombinant DNA teknolojileri (DNA ve RNA nın in vitro Manipülasyonu, Resriksiyon enzimlari ve kullanımı, Ligasyon, Rekombinat DNA teknolojisi, Kloning ve uygulamaları, Bakteri transformasyonu), Gen transfer metodları, Biotik strese dayanım ıslahı, Abiyotik strese dayanım ıslahı, Biyoteknoloji ve ilac üretimi, Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve etik.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
15
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Nair AJ. 2008. Introduction to Biotechnology and Genetic Engineering. Infinity Science Pr Llc
Diğer Kaynaklar
Authors / Editors: William G. Flynne In vitro culture of higher plants, R.L.M. Pierik. Kluwer Academic Publisher. 1997
Materyal
Dokümanlar
Ders Notları
Ödevler
 
Sınavlar
Kısa sınavlar, vize ve final sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular