of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5106
Moleküler Bitki Islah Metotları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Moleküler ıslah metodlarının öğretilmesi
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Moleküler ıslah metodlarının tanımını ve kapsamını bilir Moleküler ıslah metodlarının konvensiyonel ıslaha entegre edilebilme yollarını bilir Rekombinanat DNA, traspozonlar, genetik varyasyonun temelleri ve tayini, germplasm evaluasyonunu bilir Moleküler markırlar ve markırlar yardımıyla seleksiyon, genetik haritalama, karşılaştırmalı haritalama, gen identifikasyon metodları, gen izolasyon metodları ve gen transfer metodlarını bilir Moleküler markırlar ve markırlar yardımıyla seleksiyon, genetik haritalama, karşılaştırmalı haritalama, gen identifikasyon metodları, gen izolasyon metodları ve gen transfer metodlarını bilir
Dersin İçeriği
Moleküler ıslahın tanımı ve kapsamı, Moleküler ıslah metodlarının konvensiyonel ıslaha entegre edilebilme yollarını, DNA yapısı, Kromozomlar ve genlerin yapısı, gen ekspirasyonu, rekombinanat DNA, temel moleküler biyoloji metodları, mutasyon, traspozonlar, genetik varyasyonun temelleri ve tayini, germplasm evaluasyonu, moleküler markırlar ve markırlar yardımıyla seleksiyon, genetik haritalama, karşılaştırmalı haritalama, gen identifikasyon metodları, gen izolasyon metodları, gen transfer metodları,.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
15
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Moleküler Markers, Natural History John C. Avise ISBN 0-412-03771 1994 Thompson Publishig Company
Diğer Kaynaklar
Applied Molecular Genetics. Miesfeld RL. 1999. Wiley-Liss. Introduction to Quantitative Genetics Fourt edition. D.S. Falconer and Trudy F.C. Mackay. ISBN 0582-24302-5 Logman Group Ltd. 1996
Materyal
Dokümanlar
Ders notları
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular