of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5108
Transgenik Böcekler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Erhan KOÇAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1) Böceklerde gen transferinin tarihçesi ve yöntemlerinini öğretmek 2) Gen hedefleme, rekombinat DNA teknolojilerini ve transgenik seleksiyon yöntemlerini öğretmek 3) Transposable element vektörler, viral vektörler ve simbiont vektörleri öğretmek 4 ) Transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekleri tarım alanı başta olmak üzere uygulamalarınıöğrenmek. 5). Böceklerde paratransgenesis, vertikal ve horizontal gen transferlerini bilmek. 6) Transgenik böceklere ihtiyaç duyma nedenlerimizi bilmek 7) Konu kapsamındaki sosyal yönler, risk analizi ve yasal düzenlemeleri öğretmek.
Dersin Hedefleri
1) Böceklerde gen transferinin tarihçesini öğretmek 2) Gen hedefleme, rekombinat DNA teknolojilerini ve transgenik seleksiyon yöntemlerini öğretmek 3) Transposable element vektörler, viral vektörler ve simbiont vektörleri öğretmek 4 ) Transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekleri tarım alanı başta olmak üzere uygulamalarını öğretmek. 5) Konu kapsamındaki sosyal yönler, risk analizi ve yasal düzenlemeleri öğretmek. 6) Böceklerde paratransgenesis, vertikal ve horizontal gen transferlerini öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Böceklerde gen transferinin tarihçesi ve yöntemlerini bilir. 2) Gen hedefleme, rekombinat DNA teknolojilerini ve transgenik seleksiyon yöntemlerini bilir 3) Transposable element vektörler, viral vektörler ve simbiont vektörleri bilir 4 ) Transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekleri tarım alanı başta olmak üzere uygulamalarını bilir. 5). Böceklerde paratransgenesis, vertikal ve horizontal gen transferlerini bilir. 6) Transposable element vektörler, viral vektörler ve simbiont vektörleri bilir
Dersin İçeriği
Böceklerde gen transferinin tarihçesi ve yöntemleri, transgenik böceklere neden ihtiyaç duymaktayız, gen hedefleme, transgenik seleksiyon, transposable element vektörler, viral vektörler, simbiont vektörler, transgenik yararlı-zararlı ve vektör böcekler, Paratransgenesis, vertikal ve horizontal gen transferleri, sosyal konular, risk analizi, yasal düzenlemeler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
20
Ödevler
4
5
20
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
1
50
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
172
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Handler A. M., A. A. James.2000. Insect transgenesis: methods and applications. CRC Press. LLC. Rodemeyer M. 2004. Bugs in the systems? Issues in the science and regulation of genetically modified insects. A Report prepared by the Pew initiative on food and biotechnology.
Diğer Kaynaklar
An Introduction to Arthropod Pest Control. JRM Thacker, Cambridge University Press, 2002. Defining Environmental Risk Assessment Criteria for Genetically Modified Insects to be placed on the EU Market. SCIENTIFIC / TECHNICAL REPORT submitted to EFSA. 2010.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
3
Haftalık Konular