of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5109
Bahçe Bitkilerinde Kullanılan In Vitro ve Moleküler Teknikler
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Meyvecilikte kullanılan in vitro ve moleküler tekniklerin bazı temel prensiplerinden daha fazlasının anlaşılmasını sağlamak.
Dersin Hedefleri
1- Meyve türlerine göre uygulanabilecek in vitro (hücre ve doku kültürleri, mikro çoğaltımı ve muhafazası, …v b) tekniklerini daha iyi öğrenir ve uygular. 2- Meyve türlerine göre ıslah, yetiştirme, …vb konularda biotik ve abiyotik streslere (fizyolojik stresler,..vb) karşı in vitro ve moleküler (recombinant DNA teknikleri,…vb) teknikleri uygulamayı daha etraflı öğrenir. 3- Meyve türlerine göre transformasyon tekniklerini ve bu transgenik bitkilerin analizini daha etraflı öğrenir. 4-Meyve türlerine göre genomiks ile ilgili konularda daha etraflı bilgi edinir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Meyvecilikte kullanılan in vitro besi ortamları ve büyümeyi düzenleyiciler. In vitro’da kültür yapımı ve karşılaşılan problemler. In vitro’da bitki yenilenmesi (plant regeneration), köklendirme ve alıştırma. Mikroüretimi yapılan materyalin fenotipi. Doku kültürü ile vegetatif çoğaltılan meyve fidanları. Hastalıktan ari meyve fidanı üretimi. Somaklonal değişim (varyasyon). Meyvelerde kısmi genom transferi, kromozomal organizasyon ve gen haritalama. Genetik yapısı değiştirilmiş meyvelerde aktarılmış gen bölgesini tesbit etme. Somatik embryogenesis: üretim ve gen transfer sistemlerindeki potansiyel. Meyvecilikte kullanılan genetik uyğulamalara örnekler. Meyvecilikte kullanılan in vitro ve moleküler teknikler alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
10
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
2
12
24
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
6
10
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
2
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
6
6
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış, basılmamış ders notu ve powerpoint sunusu.
Diğer Kaynaklar
-Plant Culture Media. Formulations and Uses.1987. George E. F., D. J. M. Puttock and H. J. George. Plant tissue culture. ISBN 0-9509325-1-5, ISBN 0-9509325-2-3 Vol. 1. Exegetics Limited, Edington, Westbury, Wilts. BA 13 4QG, England. -Advance Methods in Plant Breeding and Biotechnology. 1993. D. R. Murray.. C.A.B International. Wallingford Oxon OX108DE UK. ISBN 0 85198 706 0. -In Virto Culture of Higher Plants. 1989. Pierik, R.L.M.. Martinus Nijhoff Publishers. Kluwer Academic Publishers Group. Boston. ISBN 90-247-3530-0. -Biotechnology in Agriculture and Forestry 5. Trees II. 1989. Y.P.S. Bajaj. A-137, New Friends Colony, New Delhi 110065, India. ISBN 3-540-19158-5. -Plant Propagation by Tissue Culture. In Practice.. Part 1-2. 2nd Edition.1996. E. F. George. Exegetics Ltd., Edington, Wilts. BA13 4QG, England. ISBN 0-9509325-5-8. - Plant Biotechnology: Current and Future Applications of Genetically Modified Crops. 2006.Nigel Halford. Wiley.
Materyal
Dokümanlar
Kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi.
Ödevler
Her öğrenci seçtiği bir konuda dönem içinde bir ödev hazırlayacak ve sunacaktır.
Sınavlar
Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular