of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5110
Bahçe Bitkileri Islahında Hücre ve Doku Kültürleri Tekniklerinin Kullanımı
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hücre ve doku kültürleri tekniklerinin bahçe bitkileri ıslahında kullanılan bazı temel prensiplerinden daha fazlasının anlaşılmasını sağlamak.
Dersin Hedefleri
1- Bahçe bitkileri ıslahında türlere göre uygulanabilecek hücre ve doku kültürleri tekniklerini daha etraflı öğrenir ve uygular. 2-Hibrit bitkilerin ıslahında in vitro’da haploit bitki elde etme, dölleme, embriyo kurtarma, endosperm kültürü, … vb konuları bahçe bitkileri ıslahında kullanımını daha etraflı öğrenir. 3-Türler arası melezlemeye olanak tanıyan bitki protoplastlarında genetik uyğulamaları daha iyi öğrenir. 4-Bahçe bitkilerinde hücre - suspensiyon kültürleriyle ikincil ürünlerin (sekonder metabolitler) oluşumu ve ıslahında uygulanan yöntemleri daha iyi öğrenir. 5-Biotik ve abiyotik streslere (fizyolojik stresler,..vb) karşı dayanıklılık ıslahında hücre ve doku kültürleri tekniklerini uygulamayı daha iyi öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Anter, polen ve mikrospor kültürü ve uygulama alanlarına yönelik örnekler. I n vitro’da haploid induksiyonu, in vitro’da gynogenik haploid; yüksek bitkilerde haploid bitki üretimi ve uygulama alanlarına yönelik örnekler. Haploid hücre kültürleri ve uygulama alanlarına yönelik örnekler. Protoplast kültürü, protoplast füzyonu; Kallus ve hücre süspansiyon kültüründe izolasyon ve kültürlerin yapımı, ve uygulama alanlarına yönelik örnekler. Bitki protoplastlarında genetik uyğulamalar ve yöntemin uygulama alanlarına yönelik örnekler. Cybrid’ler, fizyondan sonra kloroplast ile mitokondrial genomunun kombiasyonu durumu ile ilgili ileri ıslah teknikleri; arzu edilen karakterler için seleksiyonlar: dayanıklı inhibitörler. Hücre ve doku kültürleri tekniklerinin bahçe bitkileri ıslahında kullanımı alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler. Embriyo oluşumu (Organ oluşumu (organogenesis) ve bitki oluşumu.embryogenesis) ve yöntemin uygulama alanlarına yönelik örnekler. Vasküler farklılaşmalarda doku kültürleri çalışmaları. Hücre suspensiyon kültürleriyle ikincil ürünlerin (sekonder metabolitler) oluşumu. Konuyla ilgili bazı uyğulamalar. Hücre ve doku kültürleri tekniklerinin kullanarak biotik ve abiyotik streslere (fizyolojik stresler,..vb) karşı dayanıklılık bitki ıslahı. Örnek araştırmalar üzerinde inceleme.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
10
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
2
12
24
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
6
10
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
2
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
6
6
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış, basılmamış ders notu ve powerpoint sunusu.
Diğer Kaynaklar
-Advance Methods in Plant Breeding and Biotechnology. 1993. D. R. Murray. C.A.B International. Wallingford Oxon OX108DE UK. ISBN 0 85198 706 0. -Plant Culture Media. Formulations and Uses. Plant tissue culture. 1987. George E. F., D. J. M. Puttock and H. J. George.. ISBN 0-9509325-1-5, ISBN 0-9509325-2-3 Vol. 1. Exegetics Limited, Edington, Westbury, Wilts. BA 13 4QG, England. -In Virto Culture of Higher Plants. 1989. R.L.M Pierik. Martinus Nijhoff Publishers. Kluwer Academic Publishers Group. Boston. ISBN 90-247-3530-0. -Plant Cell Culture. A Practical Approach. 1985. R.A. Dixon ISBN 0-947946-22-5.. IRL Press Limited. P.O. Box 1. Eynsham, Oxford OX8 1 JJ, England. -In Vitro Haploid Production in Higher Plants. 1997. Jain S. M., S.K. Sopory and R.E. Veilleux. ISBN 0-7923-3979-5 (Vol.5). Kluwer Academic Publishers. P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands. -Plant Propagation by Tissue Culture. In Practice.. Part 1-2. 2nd Edition. 1996. E. F. George. Exegetics Ltd., Edington, Wilts. BA13 4QG, England. ISBN 0-9509325-5-8. Bitki Biyoteknolojisi I – Doku Kültürü ve Uygulamaları. 2004. M. Babaoğlu, E. Gürel, S. Özcan. Ankara. Plant tissue culture: techniques and experiments. 1992. Roberta H. Smith. Academic Press San Diego.
Materyal
Dokümanlar
Kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi.
Ödevler
Her öğrenci seçtiği bir konuda dönem içinde bir ödev hazırlayacak ve sunacaktır.
Sınavlar
Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular