of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5111
İleri Bitki Metabolizma Fizyolojisi
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitki Metabolizmasının bazı temel prensiplerinden daha fazlasının anlaşılmasını sağlamak.
Dersin Hedefleri
1-Bitki metabolizmasının mekanizmasını ve fizyolojik etkilerini daha etraflı öğrenir. 2-Bitki metabolizmasının bitki yetiştirme ve ıslahında kullanımını daha iyi öğrenir. 3-Bitkide madde oluşumunu (biyosentezini), taşınımını ve depolanmasını, ve bunların birbirleriyle ilişkisini daha iyi öğrenir. 4-Dışsal bazı fiziksel (ışık, ısı,…vb) ve kimyasal (büyümeyi düzenleyiciler,…vb) uygulamaların bitki metabolizması ve gelişimine etkisini daha iyi ögrenir. 5-Bitki metabolizma tiplerini daha iyi öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Metabolizmanın kontrolü, Mitokondriel Metabolizma, Fotosentez metabolizması, Sitosolik karbon metabolizması, Kloroplast- Sitosol etkileşimleri, Solunum Metabolizması, Lipid metabolizması, Azot Metabolizması, Özümleme ürünlerinin ayrışımı ve depolanması, Bitki büyümeyi düzenleyicilerin metabolizması, Hormonların metabolizması (Oksin, Sitokinin, Gibberrellin ve ABA (Absisik Asit)), Sekonder metabolitlerin metabolizması; Bitki iyileştirilmesinde hedefler; Örnek araştırmalar üzerinde inceleme.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
10
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
2
12
24
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
6
10
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
2
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
6
6
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış, basılmamış ders notu ve powerpoint sunusu.
Diğer Kaynaklar
Plant Metabolism. 2nd edition. Dennis, D.T., D.H Turpin, D.D. Lefebvre and D.B. Layzell.1997. 1997. ISBN0-582-25906-1, Addison WesleyLongman Limited, EdinburgGate, Harlow, Essex CM20 2JE, England. Plant Biochemistry and Molecular Biology. 1997. Heldt, H.W. Oxford University Pres. Plant Physiology.1998. Taiz, L. and Zeiger, E. Sinauer.
Materyal
Dokümanlar
Kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi.
Ödevler
Her öğrenci seçtiği bir konuda dönem içinde bir ödev hazırlayacak ve sunacaktır.
Sınavlar
Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular