of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5112
Moleküler Laboratuvar Metotları
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Moleküler laboratuar tekniklerinin hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretilmesi
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) PCR tekniklerini bilir 2) Differential Display, Substractive Hybridization, DNA microarray, Northern ve Southern blot metotlarını yapabilir 3) Western Blot, İn vitro jel aktivite deneyi, jel elektroforezi, enzim aktivitesi belirleme, Jel shift deneyi, primer extension, klonlama, gen kütüphanesi oluşturma ve tarama, sekans analiz programlarını kullanma, DNA ve protein sekanslama gibi temel moleküler biyolojik metotları bilir ve yapar 4) Moleküler markör tekniklerini bilir ve kullanır
Dersin İçeriği
PCR teknikleri, Differential Display, Substraktif Hibridizasyon, DNA Mikroarray, Northern ve Southern Blot Analizleri, Western Blot Analizi, In vitro Jel Aktivite Deneyi, Poliakrilamid Jel Elektroforezi, Enzim Aktivitesi Belirleme, Jel Shift Deneyi, Primer Extension Analizi, Klonlama Teknikleri, AFLP, SSR, RFLP, RAPD Teknikleri, DNA ve Protein Sekanslama Teknikleri, MALDITOFF metodu, Gen Kütüphanelerinin oluşturulması ve taranması, Primer dizaynı, BLAST gibi sekans analiz programlarının kullanımı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
50
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
188
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Karakurt Y. Moleküler Laboratuar Teknikleri Ders notları
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Ders notları
Ödevler
Laboratuar defterinin hazırlanması
Sınavlar
Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
 
Haftalık Konular