of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5113
Bitki Biyoteknolojisi ve Kullanım Olanakları
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitki Biyoteknolojisinin temel prensiplerinin ve amaca uygun transgenik bitkilerin elde edilme yöntemlerinin detaylı olarak öğretilmesi
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bitki hücre ve doku kültürü teknikleri ve transformasyon tekniklerini bilir 2) Biyoteknolojiden yararlanmak süretiyle bitkilerin bitki besin maddesi içeriği, ürün kalitesi, biyotik ve abiyotik streslere karşı adaptasyon kaabiliyetlerinin nasıl iyileştirileceğini bilir
Dersin İçeriği
Bitki biyoteknolojisi, Bitkilerden çıkarılan ilaçlar, bitkilerden biyoaktif bileşiklerin çıkarılması için kullanılan endustriyel stratejiler, bitki ıslahında kullanılan bitki hücre ve doku kültürü teknikleri, Sekonder bileşiklerin üretimi için kullanılan bitki hücre kültürleri, bitkilerin ve bitki hücrelerinin genetik transformasyonu, bitki hücre ve doku kültürleri için biyoreaktörler, bitki biyoteknolojisinin ürün kalitesini artırmadaki katkıları, besin elementi içeriğini artırmak için bitki biyokimyasal yollarının değiştirilmesi, karbonhidratların üretimi için kullanılan transgenik bitkiler, gen mühendisliği yoluyla tohum proteinlerinin besin kalitesi ve fonksiyonel özelliklerinin iyileştirlmesi, modifiye edilmiş yağ kaynakları olarak transgenik bitkiler, bitki tad ve aroma bileşikleri, sekonder metabolit üretimi içn bitki hücreleinin transformasyonu, immunoterapatik ajanların üretimi için transgenik bitkiler, Sinyal iletim elementleri, bitki hücre duvarı ve biyoteknolojik gelişmeler, oksidatif strese toleranslı transgenik bitkiler, virus, bakteri ve diğer mikroorganizmalara karşı toleranslı transgenik bitkiler, çevre streslerine adaptasyon stratejileri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
1
40
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Karakurt Y. Bitki Biyoteknolojisi ve Transgenik Bitkiler Ders notları
Diğer Kaynaklar
Galun E. 2002. Bitki Biyoteknolojisi ve Transgenik Bitkiler
Materyal
Dokümanlar
Ders notları
Ödevler
Biyoteknoloji alanında en son gelişmeler
Sınavlar
Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
 
Haftalık Konular