of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5115
Bitki Moleküler Biyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mehtap ŞAHİN-ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında moleküler biyolojinin merkez dogması, bitki hücresinin moleküler mekanizması hakkında bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bitki hücresinin yapısı, organellerinin işlevini ve hücrenin moleküler işleyişini öğrenir. 2) Moleküler Biyolojinin merkez dogmasını ogrenir. 3) Moleküler tekniklerin tarımsal üretimde karşılaşılan problemlerin çözümünde nasıl kullanılacağını öğrenir. 4) Moleküler biyoloji konusundaki literatürü izleyebilir ve kritik yapabilir. 5) Moleküler biyoloji deneyleri tasarlar, veri toplar ve analiz edebilir.
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
20
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
177
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları, pp sunuları, konularla ilgili makaleler.
Diğer Kaynaklar
Lodish, H., A. Berk, S. L. Zipursky, P. Matsudari, D. Baltimore, J. Darnell. 2000. Molecular Cell Biology-4th edition. W. H. Freeman Company, NY. Lehninger, AL, Nelson D.L. and Cox, M.M. 1993. Principles of Biochemistry. Worth Publisher, Inc. Klug W.S. and Michael R. 1996. Genetics. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ. Lewin, B. 2002. Gnes VII. Oxford University Pres Inc, New York. Cooper, G.M. 1997. The Cell: A molecular Approach. ASM Press, Washington, D.C. Buchanan, B. B. 2000. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant Phy Rockville, Mary
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ders notlarının pp sunularının ve konularla ilgili makalelerin ğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin konularda daha bilgili olmalarını sağlamak
Sınavlar
Belli aralıklarla yapılan küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
3
Haftalık Konular