of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5116
Çevresel Stres Fizyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitki büyümesi ve gelişmesini etkileyen abiyotik ve biyotik stresler ve bitkilerin bu streslere karşı tolerans mekanizmaları hakkında bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1. Bitki büyümesi ve gelişmesini etkileyen abiyotik ve biyotik stresleri öğretmek. 2. Bitkilerde abiyotik ve biyotik streslere karşı tolerans mekanizmaları hakkında bilgiler vermek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Bitki büyümesi ve gelişmesini etkileyen abiyotik ve biyotik stresleri bilir. 2. Bitki büyümesi ve gelişmesini etkileyen abiyotik ve biyotik streslere adaptasyon ve tolerans mekanizmalarını öğrenir. 3. Abiyotik ve biyotik streslere dayanıklı bitki üretimi hakkında bilgiler edinir.
Dersin İçeriği
Bitkilerin büyümesi, gelişmesinde ve coğrafik dağılımında çevre faktörlerinin etkisi, farklı ışık ve carbondioksit konsantrasyonlarının bitki büyüme ve gelişmesine etkisi, mineral maddeler ve topraktaki mikro-orgamizmaların bitki büyümesi ve gelişmesine etkisi, bitkilerde su stresi ve kuraklığa tolerans mekanizmaları, bitkilerde düşük ve yüksek sıcaklık stresi ve adaptasyon mekanizmaları, bitkilerin tuzlu, kireçli, asitli ve ağır metallerin yol açtığı toksik ortamlarda büyüme ve gelişmesi ve tolerans mekanizmaları, fito-remidasyonu, oksidatif hücre zararlanması, oksijen serbest radikallerinin sentezi ve detoksifikasyonu, biyotik stres faktörleri, hastalık ve zararlılara karşı savunma mekanizmaları ve bunların düzenlenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
20
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
182
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları, pp sunuları, konularla ilgili makaleler.
Diğer Kaynaklar
Fitter, A.H. and Hay, R. K.M. 2002. Environmental Physiology of Plants. Academic Press. Taiz, L. and E. Zeiger. 1991. Plant Physiology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ders notlarının pp sunularının ve konularla ilgili makalelerin öğrencilere verilmesi .
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin konularda daha bilgili olmalarını sağlamak.
Sınavlar
Belli aralıklarla yapılan küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
3
Haftalık Konular