of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5117
Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji Uygulamaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mehtap ŞAHİN ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitkisel üretim sırasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik olarak yapılan moleküler ve genetik çalışmalar ve bunların uygulamaları konusunda bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bitkisel üretimde ortaya çıkan problemlerin çozümüne yönelik olarak uygulanan moleküler ve genetik çalışmaları öğrenimesini sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Bitkilerin moleküler yapısı ve genetik özellikleri hakkında bilgiler öğrenir. 2. Bugune kadarbitkilerde gerçekleştirilen moleküler ve genetik çalışmaları öğrenir. 3. Bitkilerde ürün kalitesini arttırmak ve abiyotik ve biyotik streslere karşı dayanıklı bitkiler elde etmek amacıyla yapılan çalışmaları öğrenir.
Dersin İçeriği
Geçmişten günümüze bitki ıslahı ve yöntemleri, bitki genom yapısı, moleküler markörler ve bitkilerde uygulama alanları, moleküler markörler ve bitkilerde uygulama alanları, genetik haritalama ve bitkilerde genetik haritalama, QTL haritalama ve bitkilerde QTL haritalamalar, genomik ve cDNA kütüphanelerinin kurulması ve bitkilerde bu kütüphanelerin oluşturulması, genomik ve cDNA kütüphanelerinin kurulması ve bitkilerde bu kütüphanelerin oluşturulması, gen eksprasyon analiz metodları, genetik transformasyon yöntemleri ve bitkilerde kullanımı, bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık geliştirilmesinde biyoteknolojinin kullanımı, bitkilerde farklı abiyotik ve biyotik streslere karşı dayanıklı bitkiler elde etmek amacıyla yapılan gen eksprasyonu ve genetik transformasyon çalışmaları, ürün kalitesini ve hasad sonrası süresini arttırmak amacıyla yapılan genetik ve moleküler çalışmalar, genomiks ve genomiksin bitkisel üretimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak kullanılım alanları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
2
15
30
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
2
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
130
Toplam İşyükü/Saat
183
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları, pp sunuları, konularla ilgili makaleler.
Diğer Kaynaklar
Klug W.S. and Michael R. 1996. Genetics. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ. Lodish, H., A. Berk, S. L. Zipursky, P. Matsudari, D. Baltimore, J. Darnell. 2000. Molecular Cell Biology-4th edition. W. H. Freeman Company, NY. Lewin, B. 2002. Genes VII. Oxford University Pres Inc, New York. Baldi, P. and G. W. Hatfield. 2002. DNA Mikroarryas and Gene Expression. Cambridge University Pres. Davies, F.S. and L.G. Albrigo. 1994. Citrus. CAB International Turunçgiller. Zeynel Dalkılıç. Adnan Menderes Üniversitesi. Yayın No: 22. 2005.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ders notlarının pp sunularının ve konularla ilgili makalelerin ğrencilere verilmesi.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin konularda daha bilgili olmalarını sağlamak
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Öğrencilerin konularla ilgili sunum yapmaları.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular