of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5118
Moleküler Bitki Genetiği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Muhammet Tonguç
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kalıtımın moleküler temelleri konusunda öğrencilere temel ve güncel bilgileri öğretmek
Dersin Hedefleri
Genom yapısını ve ifadesini öğretmek Gen ifadesinin düzenlenmesini öğretmek Stres ve çiçeklenmenin genetik kontrolünü öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Genom yapısı ve çekirdek içinde nasıl organize edildiğini bilir Genom evrimi ve genom büyüklüğündeki değişiklikleri ve sebeplerini bilir Genom ifadesindeki kalıcı ve geçici değişimleri ve düzenlemeleri bilmek Gen ifadesinin moleküler seviyede nasıl düzenlendiğini bilir Çiçeklenme ve biyotik strese karşı duyarlılığın genetik temellerini bilir
Dersin İçeriği
Genomun yapısı ve genomun organizasyonu ve fonksiyonu, poliploidi ve genom büyüklüğündeki değişmeler, genom ifadesindeki değişmeler, sentromer ve telomer yapıları, transposable elementler, DNA hasarı ve tamiri, çiçeklenmenin genetik ve moleküler kontrolü, gen yapısı ve ifadesi ve gen ifadesinin kontrolü, sekans veri bankalarının kullanımı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
20
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
108
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Power point ve word formatında hazırlanan ders notları ve işlenecek konu ile ilgili seçilen makaleler
Diğer Kaynaklar
Lewin, B. 2002. Genes VII. Oxford University Pres. Lodish, H. 1999. Molecular Cell Biology (4th edition), W H Freeman & Co. Nigel Halford. 2006. Plant Biotechnology: Current and Future Applications of Genetically Modified Crops, Wiley.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Her öğrenci seçtiği bir konuda dönem içinde 1 proje hazırlayacak ve sunacaktır
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular