of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT5125
Bitki Hastalık Zararlıları ve Bitki Besin Elementleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Erhan KOÇAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitki besin elementlerinin bitki hastalık ve zararlılarına karşı etkinliğini ve kullanım olanaklarını öğretmek
Dersin Hedefleri
Bitki hastalık ve zararlılarının bitkilerde meydana getirdiği simptomların bitki besin elementlerince meydana getirilen simptomlardan farklılıları ile besin elementlerinin bitki hastalık ve zararlılarına karşı etkinlikleri ile kullanım olanaklarının öğretilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bitki besin elementlerini bilir
Bitki hastalıklarını bilir
Bitki zararlılarını bilir
Bitki besin elementlerinin hangi bitki hastalığına veya zararlısına etkili olduğunu bilir
Bitki besin elementlerinin bitki hastalık ve zararlılarına karşı kombinasyonunu öğrenir
Uygulamanın hangi dönemde ve nasıl yapılacağını öğrenir
Dersin İçeriği
Bitki besin elementleri, bitki hastalık ve zararlıları, kullanım olanakları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
40
Ödevler
1
3
3
Devam
0
0
Sunum
1
3
3
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bitki Koruma ders notları
Diğer Kaynaklar
Jones, F.G.W., 1976. Pests, resistance, and fertilizers. In:Proceedings of the 12th Colloquium of the International Potash Institute on Fertilizer Use and Plant Health, Bern, Switzerland.

Kowalski, R., Visser, P.E., 1979. Nitrogen in a crop–pest interaction: cereal aphids. In: Lee, J.A. (Ed.), Nitrogen as an Ecological Parameter. Blackwell Scienti?c Publications,
Oxford, UK, pp. 67–74.

Mattson Jr., W.J., 1980. Herbivory in relation to plant nitrogen content. Annu. Rev. Ecol. Syst. 11, 119–161.

Mengel, K. 2001. Principles of plant nutrition. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 5th. edition.

Altieri, M.A., C. I. Nicholls, 2003. Soil fertility management and insect pests: harmonizing soil and plant health in agroecosystems. Soil and Tillage Research 72: 203–211

Datnoff, L. E., Elmer, Wade H., Huber, Don M., 2009. Mineral nutrition and plant disease St. Paul, Minn. : American Phytopathological Society.

Spann, T.M., A. W. Schumann, 2010. Mineral Nutrition Contributes to Plant Disease and Pest Resistance. University of Florida, IFAS extension, 1-4, HS1181.

Najafabadi,S.S.M. R. V. Shoushtari, A. A. Zamani, M. Arbabi, H. Farazmand, 2011. Effect of Nitrogen Fertilization on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) Populations on Common Bean Cultivars. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 11 (4): 568-576.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
2
Haftalık Konular