of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6102
Sekonder Metabolitler ve In Vitro Üretim Teknikleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sekonder metabolitler konusunda temel bilgileri ve sekonder metabolit üretiminde kullanılan in vitro tekniklerini öğretmektir.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenciler: 1) Sekonder metabolitlerin tanımı, sınıflandırılması ve önemini öğrenir. 2) Sekonder metabolitlerin kullanım alanları 3) Sekonder metabolitlerin elde edilmesinde kullanılan in vitro teknikleri öğrenir.
Dersin İçeriği
Sekonder metabolitlerin tanımı, sınıflandırılması, sekonder metabolitlerin moleküler yapıları, önemi, tıp, gıda, eczacılık, ziraat ve endüstride kullanım olanakları, kallus kültürü ile sekonder metabolit üretimi, hücre süspansiyon kültürleri ile sekonder metabolit üretimi, elisitörler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
10
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
3
5
15
Uygulama
0
0
Proje
4
5
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
4
6
24
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Plant Secondary Metabolites. 2007. Makkar, Harinder P.S., Sidhuraju, P., Becker, Klaus, A Humana Press product. 2) Bitki Biyoteknolojisi I, , Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2002. I- SÜ Vakfı yayınları.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular