of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6103
Kantitatif Genetik
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kuantitatif genetiğin öğretilmesi ve bitki Islahına uygulanışı öğretmek
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kuantitatif genetiğin tanımını ve kapsamını bilir 2) Kuantitatif genetiğin bitki ıslahına entegre edilebilme yollarını bilir 3) Kuantitatif karakterlerin seleksiyon yolu ile ıslahını bilmek 4) Kuantitatif karakterlerin melezleme yolu ile ıslahını bilmek 5) Kuantitatif Karekter Lokuslarının haritalanması ve QTL analizi konularını kavrar
Dersin İçeriği
Populasyonların genetik yapısı, gen frekansındaki değişimler, devamlı varyasyon, değerler ve ortalamalar, varyans, akrabalar arasında benzerlikler, kalıtım, Seleksiyon (seleksiyona cevap ve tahmini, deneme sonuçları, akrabalardan bilgi elde edilmesi), inbreeding ve karşı ıslah( ortalamadaki değişimler, varyansın değişimi, uygulamaları), dağılım ve varyans, bağlantılı karekterler, doğal seleksiyon altında metrik karekterler, Kuantitatif karekter lokusu (ana genler, Kuantitatif Karekter Lokuslarının haritalanması, genetik ve istatistiki değerlendirmeler, deneme sonuçları Kuantitatif Karekter Lokuslarından gene ilerleme).
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
15
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Seminer
1
28
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
1
30
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
158
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Introduction to Quantitative Genetics Fourt edition. D.S. Falconer and Trudy F.C. Mackay. ISBN 0582-24302-5 Logman Group Ltd. 1996
Diğer Kaynaklar
Moleküler Markers, Natural History John C. Avise ISBN 0-412-03771 1994 Thompson Publishig Company.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular