of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6104
Yüksek Bitkilerin Biokimyasal Genetiği ve Biyoteknolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Önemli biyokimyasal yolları ve mutantlarını, tanımını ve kapsamını öğretilmesi, mutasyon, mutasyon ıslahı ve mutant seleksiyonu konularını öğretilmesi, fotosentez ve solunumun biyokimyasını öğretilmesi, signal iletimi hakkında ve ıslaha uygulanışı konularında öğretilmesidir. ,Doku kültürü metodlarını ve uygulama alanlarını bilir ,Gen transfer metotlarını ve uygulama alanlarını bilir, Biotik ve Abiyotik strese dayanım ıslahı konularında eğitim alır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Önemli biyokimyasal yolları ve mutantlarını, tanımını ve kapsamını bilir 2) Mutasyon, mutasyon ıslahı ve mutant seleksiyonu konularını bilir. 3) Fotosentez ve solunumun biyokimyasını bilir. 4) Signal iletimi hakkında ve ıslaha uygulanışı konularında bilgi edinir. 5) Doku kültürü metodlarını ve uygulama alanlarını bilir 6) Gen transfer metotlarını ve uygulama alanlarını bilir 7) Biotik ve Abiyotik strese dayanım ıslahı konularında eğitim alır.
Dersin İçeriği
Önemli biyokimyasal yollar, Fotosentez, Solunum, Signal transduction, İn vitro mutagenesis, in vitro mutant seleksiyonu, Flow cytometri, Bitki hücre, doku ve organ kültürleri, Genetik transformasyonun Bitki ıslahında kullanımından örnekler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
15
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Seminer
1
28
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
1
30
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
158
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Nair AJ. 2008. Introduction to Biotechnology and Genetic Engineering. Infinity Science Pr Llc 2. William G. Flynne In vitro culture of higher plants, R.L.M. Pierik. Kluwer Academic Publisher. 1997
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular