of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6106
Moleküler Biyoloji
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Moleküler Biyoloji metotlarının tanımını ve kapsamını ve ıslaha uygulanışın ıöğretmek
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Moleküler Biyoloji metotlarının tanımını ve kapsamını bilir 2) Moleküler Biyolojinin konvansiyonel ıslaha entegre edilebilme yollarını bilir. 3) DNA ve RNA, genom organizasyonu, kromozomlar ve genlerin yapısı, transkripsiyon ve translasyon konularını bilir. 4) Rekombinat DNA teknolojisini bilir. 5) Gen identifikasyon metodları, gen izolasyon metodları ve gen transfer metodlarını bilir.
Dersin İçeriği
Moleküler Biyolojinin tanımı ve kapsamı, Moleküler Biyoloji metodlarının konvansiyonel ıslaha entegre edilebilme yolları, DNA yapısı ve replikasyonu, DNA hasarı ve tamiri, Klonlama vektörleri, gen manupülasyonu ve identifikasyon metodları, gen izolasyon metotları, gen transfer metotları, Gen kütüphanelerinin taranması, Klonlanmış DNA analizi ve kullanımları, Gen ifadesinin düzenlenmesi, mRNA islenmesi, Protein Sentezi, Primer dezaynı, PCR metodları, Gen sekanslaması, Hybridizasyon, Blotlama, Canlı hücreden DNA nın saflaştırılması, Saflaştırılmış DNA nın manüpülasyonu, Restriksüyon enzimleri, Gen ifadesini inceleme,Genomları çalışma, Klonlanan gen den protein üretimi, Mutasyonlar ve mutagenesis.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
15
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates and M.R.H. White, Molecular Biology. Bios. www.bios.co.uk 2. T.A. Brown, Gene Cloning and DNA Analysis, Blackwell Publishing
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular