of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6110
Abiyotik Streslere Adaptasyon ve Toleransın Moleküler Mekanizmaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Abiyotik streslerin moleküler mekanizması ve bu streslere toleransta etkili olan genlerin ekspresyonları ve düzenlenmesi konusunda bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1. Abiyotik streslerin moleküler mekanizması hakkında bilgiler vermek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Abiyotik stres faktörlerini ve bunların bitkinin büyüme ve gelişmesi üzerindeki etkilerini bilir. 2. Abiyotik streslere tolerans ve adaptasyonunda rol oynayan faktörleri öğrenir. 3. Bitkilerin abiyotik streslere tolerans ve adaptasyonu için geliştirilen moleküler, genetik ve biyoteknolojik yöntemleri öğrenir.
Dersin İçeriği
Bitki büyüme ve gelişmesinde etkili çevresel faktörler ve bunların bitkiler üzerindeki etkileri, abiyotik stres faktörlerinin hücrede algılanması ve sinyalleme, bitkilerde abiyotik streslere adaptasyon ve tolerans sırasında oluşan fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler ve bu deşikliklerin genetik ve moleküler temelleri, bitkilerde abiyotik streslere adaptasyon ve toleransta etkili genler ve bunların izolasyonu, karakterizasyonu ve ekspresyonlarının kontrolü ve düzenlenmesi, bitkilerin abiyotik streslere adaptasyonunun ve toleransının geliştirilmesinde kullanılan moleküler, genetik ve biyoteknolojik yöntemler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
2
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
22
22
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
190
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları, pp sunuları, konularla ilgili makaleler.
Diğer Kaynaklar
Taiz, L. and E. Zeiger. 1991. Plant Physiology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. Fitter, A.H. and Hay, R. K.M. 2002. Environmental Physiology of Plants. Academic Press.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ders notlarının pp sunularının ve konularla ilgili makalelerin ğrencilere verilmesi.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin konularda daha bilgili olmalarını sağlamak.
Sınavlar
Belli aralıklarla yapılan küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular