of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6111
Bitki Islahında Recombinant DNA Teknolojisi Uygulamaları
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Kahraman KEPENEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Recombinant DNA teknolojisinin bitki ıslahında kullanımında kullanılan bazı temel prensiplerinden daha fazlasının anlaşılmasını sağlamak.
Dersin Hedefleri
1-Bitki ıslahında türlere göre uygulanabilecek recombinant DNA tekniklerini daha etraflı öğrenir. 2- Bitki genomuna gen aktarımını, aktarılmış - klonlanmış genlerin analizini ve bunların fonksiyonu ve DNA sekansının belirlenmesini ve haritalanmasının çıkarılmasını daha etraflı öğrenir. 3- Gen aktarımı yoluyla bitki ıslahını daha etraflı öğrenir. 4- Moleküler markır tekniklerini ve markırların yardımıyla bitki ıslahını daha etraflı öğrenir. 5-Biotik ve abiyotik streslere (fizyolojik stresler,..vb) karşı dayanıklılık ıslahında recombinant DNA tekniklerini daha etraflı öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Rekombinant DNA Teknolojisindeki Gelişmeler. Rekombinant model organizmalar. Rekombinant organizmalarının geliştirilmesi. Rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan enzimler, DNA vektörleri, konukçu organizmalar,...vb; bir genoma gen aktarımındaki adımlar. Klonlama ve analiz metotları ( jel electrophoresis, DNA sentezi, PCR, hibridasyon, AFLP, RFLP, RAPD,...vb analiz yöntemleri). Gen klonlama, haritaya dayalı klonlama ve gen aktarımı yoluyla ıslah. Klonlanan bitki genleri. Klonlanmış genlerin analizi, DNA sekansının belirlenmesi. Bitkilere gen aktarım teknikleri. Transgen ve protein ekspresyounu ve analizli. Kloroplast ve mitokondrial genom: işlemleri, somatik hybridizasyon (somatic melezleme). Linkage/fiziksel gen haritalaması. Transpozanlar kullanarak gen haritalaması. Blotting ve gen fonksiyonunu belirlemek için yeni araçlar. Recombinant DNA teknolojisinin bahçe bitkileri ıslahında kullanımı alanlarına yönelik çalışmalardan örnekler (antisens RNA ve RNA-i yöntemleriyle geliştirilen rekombinant bahçe bitkileri ve kullanın alanları). Recombinant DNA teknolojisinin bahçe bitkileri ıslahında kullanımı yönelik çalışmalardan örnekler (ürün kalitesi iyileştirilmiş bahçe bitkileri ve böceklere, hastalıklara, herbisitlere dayanıklı bahçe bitkileri). Bitki transformasyonunda seçilmiş ve görülebilir markörler. Moleküler markör teknikleri (RFLP, RAPD, AP-PCR, ISSR, AFLP, SRAP, SSR, CAPS, STS, SCAR vb) ve uygulama alanları. Recombinant DNA teknolojisinin bahçe bitkileri ıslahında kullanımı yönelik çalışmalardan örnekler (abiyotik streslere (tuz, kireç, kuraklık,… vb.) dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi). Moleküler markörlerin genetik farklılıkların belirlenmesi ve gen kaynaklarının tanımlanmasında kullanımı. Moleküler markör yardımıyla ıslah, markör yardımıyla geri çaprazlama (backcross), markör yardımıyla seleksiyon (MAS), markörlarin ıslahta kullanım alanları ve ekonomik önemi. Moleküler markörler ve bahçe bitkileri ıslahında kullanımları. Terminatör gen teknolojisi. Gıda güvenliği ve biyogüvenlik.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
10
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
2
12
24
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
6
10
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
2
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
6
6
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış, basılmamış ders notu ve powerpoint sunusu.
Diğer Kaynaklar
- Introduction to Biotechnology and Genetic Engineering. 2008. Nair AJ. Infinity Science Pr Llc -Plant genetic engineering. 2000. Ed: A.D. Aranvibia. Elsevier, -From Genes to Genomes. 2002.Wiley-VCH. Weinheim/Germany. Dale, J. And von Schantz, M. -Transgenic plants. 1997. Galun, E. & Breiman, A. World Scientific Boks -Recombinant DNA. 2nd Edition. 1997. J. D.Watson, M. Gilman, J.Witkowski and M. Zoller. Scientific American Books. W. H. Freeman and Company. New York. 10010. ISBN 0-7167-2282-8. -Advance Methods in Plant Breeding and Biotechnology. 1993. D. R. Murray C.A.B International. Wallingford Oxon OX108DE UK. ISBN 0 85198 706 0. -Current Protocols in Molecular Biology. Vol.:I-II-III. 1998. Ausubel F.N., R. Brent, D.D. Moore, S.G. Seidman, J.A. Smith and K. Struhl. John Wiley & Sons, Inc., ISBN 0-471-50338-X. -Plant Molecular Biology Manual. 2nd Edition.1994. Gelvin S.B. and R. A. Schilperoort. Kluwer Academic Publishers. P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherland. ISBN 0-7923-2858-2. - Plant molecular breeding. 2003. Ed: H.John Newburry, CRC Pres, -Advance Methods in Plant Breeding and Biotechnology. 1993. D. R. Murray C.A.B International. Wallingford Oxon OX108DE UK. ISBN 0 85198 706 0. - Genes VII. 2002. B. Lewin, Oxford University Pres Inc, New York.
Materyal
Dokümanlar
Kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi.
Ödevler
Her öğrenci seçtiği bir konuda dönem içinde iki ödev hazırlayacak ve sunacaktır.
Sınavlar
Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular