of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6112
Protein Mühendisliği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Proteinlerin yapısı ve ifadelerinin düzenlenmesini hatırlatmak. E.coli, maya ve memeli hücrelerinde bitki proteini ifade sistemlerinin geliştirilme yöntemlerini incelemek. Rekombinant proteinlerin belirlenme ve analizlerinde kullanılan yöntemleri incelemek. Bitkilerde bölgeye yönelik mutagenez, rastgele mutagenez ve transformasyon sistemlerinin protein mühendisliğinde kullanımını detaylarıyla anlatmak. Protein mühendisliği alanındaki gelişmelerin eczacılık, gıda endüstrisi, bitki koruma ve yeni protein ürünlerinin geliştirilmesinde kullanımını tartışmak. Ders boyunca konuyla ilgili son yıllarda yapılan çalışmaları tartışarak incelemek.
Dersin Hedefleri
Proteinlerin yapısı ve ifadelerinin düzenlenmesini hatırlatmak. E.coli, maya ve memeli hücrelerinde bitki proteini ifade sistemlerinin geliştirilme yöntemlerini incelemek. Rekombinant proteinlerin belirlenme ve analizlerinde kullanılan yöntemleri incelemek. Bitkilerde bölgeye yönelik mutagenez, rastgele mutagenez ve transformasyon sistemlerinin protein mühendisliğinde kullanımını detaylarıyla anlatmak. Protein mühendisliği alanındaki gelişmelerin eczacılık, gıda endüstrisi, bitki koruma ve yeni protein ürünlerinin geliştirilmesinde kullanımını tartışmak. Konuyla ilgili son yıllarda yapılan çalışmaları tartışarak incelemek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çeşitli çekirdekli ve çekirdeksiz hücre sistemlerinde bitki proteinlerinin üretilmesi ve bu proteinlerin analizlerinde kullanılan yöntemleri öğrenmelerini sağlamak, Bölgeye yönelik mutagenez ve transformasyon yöntemlerinin protein mühendisliğindeki kullanımını kavrayarak geliştirilen rekombinant proteinlerin çeşitli alanlardaki kullanımlarını incelemelerini sağlamak, Özellikle baklagil tohum depo proteinleri, zein, çeşitli tatlı proteinler ve gıda endüstrisinde kullanılan biki enzimleri gibi son yıllarda yoğun olarak araştırılan proteinlerle ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Proteinlerin yapısı ve ifadelerinin düzenlenmesi. E.coli, maya ve memeli hücrelerinde bitki proteini ifade sistemlerinin geliştirilme yöntemleri. Rekombinant proteinlerin belirlenme ve analizlerinde kullanılan yöntemler. Bitkilerde bölgeye yönelik mutagenez, rastgele mutagenez ve transformasyon sistemlerinin protein mühendisliğinde kullanımı. Protein mühendisliği alanındaki gelişmelerin, gıda endüstrisi, bitki koruma ve yeni protein ürünlerinin geliştirilmesinde kullanımı. Konuyla ilgili son yıllarda yapılan çalışmaların detaylarıyla incelenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
3
10
Ödevler
4
6
24
Devam
0
0
Sunum
2
8
16
Uygulama
0
0
Proje
1
15
15
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
10
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
183
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Tartışılan makalenin anlaşılabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturacak dokümanlar.
Diğer Kaynaklar
1. Plant Protein Engineering, P.R. Shewry, S. Gutteridge (Editör), Cambridge University Press, Londra, 1992. 2. Plant Biotechnology and Transgenic Plants, K.M.O. Caldentey, W.H. Barz (Editör), Marcel Dekker, NY, 2002. 3. Güncel makaleler.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular