of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6115
İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri II
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Biyokimyada kullanılan laboratuar tekniklerinin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
Enzimler konusunda bilgi sahibi olma
Spektroskopik metodlar konusunda bilgi sahibi olma
Kromatografik teknikler konusunda bilgi sahibi olma
Elektroforetik teknikler konusunda bilgi sahibi olma
Dersin Öğrenme Çıktıları
Enzimler ve özelliklerini öğrenmek
Spektroskopik metodlar konusunu öğrenmek
Kromatografik teknikler konusunu öğrenmek
Elektroforetik teknikler konusunu öğrenmek
Dersin İçeriği
Enzimler,Enzim Kinetiği, Km, Vmax değerlerinin belirlenmesi,Enzimlerin aktivite tayini,Enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler,Enzim inhibisyonu ve inhibisyon türlerinin belirlenmesi,Enzimlerin etki mekanizması,Spektroskopik metodlar,Kromatografik teknikler, Kromatografinin prensipleri,Jel filtrasyon kromatografisi,Afinite kromatografisi,İyon değişim kromatografisi,Hidrofobik etkileşim kromatografisi,Elektroforetik teknikler,Agaroz jel elektroforezi,Poliakrilamid jel elektroforezi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
20
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
2
10
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
2
6
12
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notları
Diğer Kaynaklar
Keha, E.E.ve Küfrevioğlu, Ö.İ, 2000. Biyokimya, Aktif Yayın Evi,Erzurum.
Arslan, O., 2009, Biyomoleküller Teori ve Uygulamaları,Balıkesir.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
0
Haftalık Konular