of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6117
Enzimler I
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Enzimlerin moleküler yapısı, enzim substrat ilişkisi,enzimlerin kinetik özelliklerinin ve etki mekanizmalarının öğretilmesi.
Dersin Hedefleri
Enzimlerin reaksiyonların mekanizmalarını yazabilme ve yorumlayabilme yeteneklerinin gelişmesi.
Enzim yapıları hakkında bilgi sahibi olma.
Enzim substrat ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Enzimlerin kinetik özellikleri anlaşıldıktan sonra etki mekanizmaları spesifik örnekler üzerinden anlaşılacaktır
Enzimlerin moleküler yapısını ve üç boyutlu yapısını öğrenmek
Enzim inhibisyonunu ve inhibisyon çeşitlerini öğrenmek
Dersin İçeriği
Enzimler ve sınıflandırılması,enzimlerin üç boyutlu yapıları, enzim kofaktörleri, kimyasal kinetik ve kataliz olayı,Km ve Vmax değerleri, reaksiyonların kofaktöre bağımlılığı, enzim katalizinin mekanizması, enzim aktivitesi ve miktarı tayini, enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler, enzim inhibisyonu, enzimlerin spesifikliği ve aktif bölgeleri,substratın enzimin aktif bölgesine bağlanması ile enzimin yapısal değişikliği,multienzim sistemleri, enzimli reaksiyonların kontrol ve düzenlenmesi,allosterik enzimler,izoenzimler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
20
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
2
10
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
172
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notları
Diğer Kaynaklar
Keha, E.E.ve Küfrevioğlu, Ö.İ, 2000. Biyokimya, Aktif Yayın Evi,Erzurum, s.92-139.
Nelson, D.L. ve Cox, M.M., 2000, Lehninger Principles of Biochemistry, Worth Publishers.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
0
Haftalık Konular