of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6119
Mikotoksijenik Funguslar ve Mikotoksinler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencileri mikotoksin üreten funguslar ve mikotoksinler hakkında bilgilendirmek.
Dersin Hedefleri
Bitkisel ürünlerde mikotoksin oluşturan fungusların hangileri olduğunu öğrenmek
Mikotoksinlerin insan sağlığı üzerine yarattığı etkilerini bilmek
Mikotoksinleri belirleme yöntemlerini öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Mikotoksinlerin önemini öğrenir
Tarımsal ürünlerde mikotoksinlerin oluşumunu öğrenir
Mikotoksinlerin insan sağlığına olan etkilerini öğrenir
Mikotoksinlerin oluşumunun önlenmesi ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olur
Dersin İçeriği
Mikotoksijenik funguslar, Mikotoksinlerin genel tanımı, Mikotoksinlerin tarihçesi, Önemli mikotoksinler, İnsan ve hayvan mikotoksikozları, Mikotoksinleri belirleme yöntemleri, Mikotoksinlerin önlenmesi ve kontrolü, Türkiye'de ve dünyada mikotoksin sorunu
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
20
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
2
10
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
2
6
12
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Leslie, J.F., Bandyopadhyay, R. and Visconti, A., 2008.Mycotoxins:
Detection Methods, Management, Public Health and Agricultural Trade. CAB International, 476 pp.
Navi, S.S., Bandyopadhyay, R., Hall, A.J., and Bramel-Cox, P.J. 1999. A pictorial guide for the identification of mold fungi on sorghum grain. Information Bulletin no. 59, International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 118 pp.
Diğer Kaynaklar
Magan, N. and Olsen, M., 2004. Mycotoxins in Food: Detection and Control. Woodhead Publishing, 471 pp.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
 
Haftalık Konular