of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT6121
Bitki Genom Mühendisliği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Ufuk Çelikkol Akçay
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Lisans üstü öğrencilere genom düzenleme teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek.
Dersin Hedefleri
Genom mühendisliğini tanıtmak ve gelişim aşamalarını öğretmek.
Bitki genomlarının akışkanlığı ve bitki kültür genetiği konusunda bilgilendirmek.
Rekombinant DNA teknolojisinin temel tekniklerini, bölge hedefli mutagenez ve protein mühendisliği uygulamalarını anlatmak.
Transgenik teknolojiler, antisens ve RNAi teknolojileri konusunda bilgilendirmek.
ZFN, TALLEN, CRISPR gibi modern genom mühendisliği konularında bilgilendirmek.
Marker içermeyen genom düzenleme uygulamaları konusunda bilgilendirmek.
Genom düzenlemede yaygın olarak hedeflenen genler ve özellikleri tartışmak.
Teknoloji ile ilgili etik tartışmalar ve biyogüvenlik uygulamalarından bahsetmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Genom mühendisliğini tanıtmak ve gelişim aşamalarını öğrenmek.
Bitki genomlarının akışkanlığı ve bitki kültür genetiği konusunda bilgilenmek.
Rekombinant DNA teknolojisinin temel tekniklerini, bölge hedefli mutagenez ve protein mühendisliği uygulamalarını anlamak.
Transgenik teknolojiler, antisens ve RNAi teknolojileri konusunda bilgilenmek.
ZFN, TALLEN, CRISPR gibi modern genom mühendisliği konularında bilgilenmek.
Marker içermeyen genom düzenleme uygulamaları konusunda bilgilenmek.
Genom düzenlemede yaygın olarak hedeflenen genler ve özellikleri tartışmak.
Teknoloji ile ilgili etik tartışmalar ve biyogüvenlik uygulamaları konusunda bilgi edinmek.
Dersin İçeriği
Bitkilerde genom mühendisliğine neden ihtiyaç duyulduğu, tarihsel gelişim aşamaları ve bitki kültür tarihi. Temel rekombinat DNA teknolojisi, transgenik teknolojiler, antisense ve RNAi teknolojisi ve modern genom düzenleme teknikleri. Teknolojinin potansiyel ve gerçek hayat uygulamaları. Teknoloji üzerindeki etik tartışmalar ve dünya genelindeki biyogüvenlik düzenlemeleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
3
30
Ödevler
4
6
24
Devam
0
0
Sunum
2
8
16
Uygulama
0
0
Proje
1
15
15
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Her derse ait yansılar ve dokümanlar.
Diğer Kaynaklar
Kitaplar;
Principles of Gene Manipulaton and Genomics
Plant Biotechnolohy and Genetics
People, Plants and Genes

İlişkili araştırma makaleleri ve derlemeler
Materyal
Dokümanlar
Ders notları, kitaplar ve makaleler
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
5
Haftalık Konular