of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT9609
Genetiğin Temel İlkeleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatih Ali CANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin genetiğin temel konularını ve temel bilgilerin uygulama alanlarını kavramaları
Dersin Hedefleri
1- Genetiğin temel ilkelerini öğretmek 2- Hücre bölünmesini öğretmek 3- Mendel genetiğini öğretmek 4- DNA ve RNA nın yapılarını ve kalıtımdaki rollerini öğretmek 5- DNA replicasyonu ve genetik bilginin ifadesini öğretmek 6- Genler ve proteinler arasındaki ilişkiyi öğretmek 7- Populasyon ve Kantitatif genetiği öğretmek 8- Evrim hakkıında bilgi vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Genetiğin temel ilkelerini bilmek 2- Hücre bölünmesini hakkında bilgi sahibi olmak 3- Mendel genetiğini bilmek 4- DNA ve RNA nın yapılarını ve kalıtımdaki rollerini bilmek 5- DNA replicasyonu ve genetik bilginin ifadesini bilmek 6- Genler ve proteinler arasındaki ilişkiyi bilmek 7- Populasyon ve Kantitatif genetiği öğrenmek 8- Evrim hakkında bilgi sahibi olur
Dersin İçeriği
Genetiğe giriş, Hücre bölünmesi ve Kromozomlar, Mendel genetiği, Menden oranlarının modifikasyonu, Kuantitatif genetik, Linkaj ve Kromozom haritalaması, Non-Mendelian kalıtım, Kromozom varyasyonları ve cinsiyet belirlenmesi, DNA- Hayatın fiziksel kaynağı, DNA- Replikasyon ve sentezi, DNA- Kromozomlar üzerindeki organizasyon ve genler, DNA- Mutasyon, onarım ve transposable elemlar, Genetik bilginin depolanması ve exprasyonu, Protein- genlerin son ürünü, Recombinant DNA: kloning ve uygulama alanları, Gen eksprasyonunun düzenlenmesi, Populasyon genetiği
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
3
21
63
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
182
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Dersin Koordinatörü tarafından çeşitli kaynaklardan hazırlanmış basılmamış ders notu ve Power Point sunusu 2- Essentials of Genetics, William S. Klug and Michael R. Cummings, 1996 by Prentice-Hall, New Jersey 07458 USA ISBN 0-13-371147-1.
Diğer Kaynaklar
Öner C. Ve arkd. 2009 (Çeviri) Genetik kavramlar. Palme yayıncılık 2009 Ankara. Klug W.S. and M.R.Cummings, 2003. Concept of Genetics 7E. Prentice Hall. Griffiths, A.F., S. Wessler, R.C. Lewontin, W.M. Gilbert, D. Suziki J.H. Miller,2002. An Introduction to Genetics Analysis 8E. W.H. Freeman. Griffiths, A.J.F., D. Suziki, W. M. Gilbert, R. C. Lewontin, J. H. Miller, 2002. Modern Genetics Analysis 2E. W.H.Freeman. Düzgüneş, O. ve H.R. Ekingen, 1983. Genetik. A.Ü. Basımevi. Ankara
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
1
Haftalık Konular