of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TBT9610
Gen Ekspresyon Analiz Yöntemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı gen ifadesinin nasıl ve hangi yöntemler kullanılarak ölçüldüğünün öğretilmesi ve elde edilen ekspresyon verilerinin analizlerinin nasıl yapılacağının hakkında bilgilerin verilmesidir.
Dersin Hedefleri
1) Gen ekspresyonunun nasıl duzenlendiğini öğretmek. 2) Gen ekspresyonunun nasıl belirlendiğini öğretmek. 3) Gen ekspresyon analizi sonuçlarının nasıl değerlendirildiğini öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Gen ekspresyonun nasıl düzenlendiğini bilir. 2) Gen ekspresyonunun ölçülmesinde kullanılan yöntemleri bilir. 3) Gen ekspresyon analizinde elde edilen verilerin nasıl analiz edileceğini bilir.
Dersin İçeriği
Sentral dogma, eukaryotik ve prokaryotik transkripsiyon, gen ekspresyonu, eukaryotik ve prokaryotik gen ekspresyonunun düzenlenmesi, RT-PCR tekniği, yarı kantitatif (semi-quantitative) RT-PCR tekniğinin gen ifadesinde kullanılması, Real-time PCR ve Real time PCR tekniğinin gen ifadesinde kullanılması, Nükleik asit hibridizasyon yöntemleri ve gen ekspresyonunda kullanılması, Northern Blot, ters northern blot ve dot blot yöntemleri ve gen ifadesinde kullanılması, cDNA kütüphanelerinin kurulması ve EST analizi, çıkarımlı hibridizasyon (subtractive hibridization), farkımsal gösterim (differential display) ve gen ekspresyonunda kullanımları, cDNAAFLP, SAGE ve gen ekspreyonunda kullanımları, genom düzeyinde transkriptome analizi, mikroarray yöntemi ve kullanım alanları, mikroarray verilerinin analizi ve gen ekspresyon profillemesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
30
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
177
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları, pp sunuları, konularla ilgili makaleler.
Diğer Kaynaklar
Lodish, H., A. Berk, S. L. Zipursky, P. Matsudari, D. Baltimore, J. Darnell. 2000. Molecular Cell Biology-4th edition. W. H. Freeman Company, NY. Lewin, B. 2002. Genes VII. Oxford University Pres Inc, New York. Baldi, P. and G. W. Hatfield. 2002. DNA Mikroarryas and Gene Expression. Cambridge University Pres. Stekel, D. 2003. Mikroarray and Bioinformatics. Cambridge University Press.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ders notlarının pp sunularının ve konularla ilgili makalelerin ğrencilere verilmesi.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilere ödevler verilerek öğrencilerin konularda daha bilgili olmalarını sağlamak.
Sınavlar
Belli aralıklarla yapılan küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İleri hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir.
4
Haftalık Konular